Príležitosti pre franšízantov

Väčšinu našich reštaurácií prevádzkujú licenční partneri (franšízanti). Neustále hľadáme ambicióznych ľudí, ktorí sú pripravení dlhodobo spojiť svoje podnikanie s naším.

McDonald’s je atraktívnou investíciou, ktorá však prináša mnoho zásadných rozhodnutí a otázok. Zistite viac o franšízingu v McDonald’s!

Čo znamená franšízing v McDonald’s?

Franšízing je určený tým, ktorí majú ambície, odhodlanie a talent a to všetko chcú vložiť do svojho podnikania. Je skvelou cestou, ako sa vyhnúť rizikám spojeným so založením vlastného podnikania.

Sme presvedčení o tom, že výber správnych franšízantov je kľúčový faktor úspechov značky McDonald’s. Franšízant má tak jedinečnou príležitosť podieľať sa na budovaní už zavedenej a dôveryhodnej značky. Jeho zodpovednosťou je každodenná prevádzka reštaurácie, národná centrála mu k jeho podnikaniu poskytuje podporu vo forme zavedených systémov a procesov a spolu s ním zaisťuje ďalší rast jeho podnikania.

Od všetkých franšízantov vyžadujeme dodržiavanie štandardov McDonald’s, zároveň im však ako značka poskytujeme nadštandardné služby v podobe prevádzkovej podpory, školenia a tréningu na vysokej úrovni. Máme veľmi kvalitný dodávateľský reťazec a prinesieme vám výhody nášho národného marketingu a jednej z najuznávanejších značiek na svete.

Franšízing v žiadnom prípade nie je jednoduchou voľbou. Ako každé podnikanie aj toto si vyžaduje veľa úsilia, odhodlania a investícií. Pokiaľ ste toto všetko ochotní vložiť, máte príležitosť vybudovať úspešné a prosperujúce podnikanie.

Máte záujem?

Registrujte sa tu.

Najčastejšie otázky o franšízingu v McDonald’s

Cena reštaurácie sa pohybuje v rozmedzí 0,5-1,5 mil. eur.
Pri nákupe prvej reštaurácie musíte 40 % ceny reštaurácie uhradiť z vlastných prostriedkov, na zvyšok je možné si požičať od banky. Výška požadovaných vlastných zdrojov sa mení podľa ceny kupovanej reštaurácie. Cena reštaurácie sa pohybuje v rozmedzí od 500 000 do 1 mil. eur, a preto od kandidátov na franšízu požadujeme, aby preukázali, že majú k dispozícii finančné prostriedky alebo vlastný likvidný majetok vo výške aspoň 400 000 eur.
Spoločnosť McDonald’s nehľadá majiteľov nehnuteľností. Nehnuteľnosť si vyberáme sami a sme ich vlastníkmi či priamymi nájomcami.
Skúsenosti v odbore nie sú podmienkou. Zaistíme vám ročný tréning v niekoľkých reštauráciách tak, aby ste sa zoznámili so základnými princípmi podnikania, riadením podniku a naším prevádzkovaním. Získate tiež skúsenosti s riadením ľudí a veľa ďalších zručností, ktoré sú potrebné na prosperujúce podnikanie.
Ide o ročný tréning v našich reštauráciách. Tréning prebieha veľmi intenzívne v časovom rozsahu plného pracovného fondu. Naučíte sa všetko, od základných činností (napr. ako pripraviť hranolky) cez vedenie zmien až po vedenie reštaurácie, ktoré tvorí základ vášho podnikania. Tréning je organizovaný našou spoločnosťou, vy zaň neplatíte a dostávate základnú mzdu, ktorá zodpovedá mzde našich zamestnancov. Počas tréningu sa zúčastníte na manažérskych kurzoch vytvorených spoločnosťou McDonald’s (tzv. manažérske curriculum vitae).
Franšízantov hľadáme pre konkrétne regióny, kde McDonald’s pôsobí alebo kde svoje pôsobenie zvažuje. Záväznú ponuku na konkrétne reštaurácie dostanete až po ročnom tréningu. Až v priebehu prvých rozhovorov nám poviete, v akej lokalite žijete a v akej lokalite ste ochotný(-á) mať reštauráciu. Ak ste ochotný(-á) sa presťahovať kamkoľvek v Slovenskej republike, možnosti získania franšízy sa rozširujú.
Hľadáme franšízantov, ktorí sa budú aktívne podieľať na budovaní svojho podnikania. Aktívnym zapojením sa rozumie každodenné zapojenie sa do chodu reštaurácie.
Ide o mesačné poplatky, ktorými sú 10 až 20 % z celkovej tržby reštaurácie podľa atraktivity lokality a trhového potenciálu reštaurácie, 5 % servisný poplatok za využívanie značky a 5 – 6 % z tržby za naše marketingové služby.

Skvelá značka, vysoká úroveň podpory a obchodný model, ktorý je uznávaný nielen v tomto odvetví. Je veľa dôvodov, prečo sa uchádzať o franšízu v McDonald’s:

 • Žiadne skúsenosti ani vzdelanie v odbore nie sú podmienkou – všetko vás naučíme v rámci ročného tréningu.
 • V priebehu celého podnikania v rámci McDonald’s máte k dispozícii nášho konzultanta, ktorý vám bude nápomocný pri riešení každodenných prevádzkových záležitostí.
 • Nebudete musieť riešiť propagáciu značky, všetko zaistíme v rámci národného marketingu, na ktorom sa svojím názorom podieľate aj vy.
 • Budete mať podporu aj ďalších oddelení nášho servisného centra (public relations, oddelenie ľudských zdrojov, financie a pod.).
 • Banky považujú naše podnikanie za podnikanie s nízkym rizikom a sú ochotné financovať našich franšízantov za veľmi výhodných podmienok.
 • Priemerné cash flow franšízovej reštaurácie sa pohybuje okolo 200 000 eur. Návratnosť počiatočnej investície je viac než 15 %.
 • Niektorí naši franšízoví partneri sú poprednými úspešnými slovenskými podnikateľmi.
 • V podnikaní využívame moderné technológie a inovácie s globálnym know-how.
 • Už viac než pol storočia sme lídrom nášho odboru.
 • V Slovenskej republike zamestnávame viac než 1 500 ľudí.
 • Sme ekologicky zodpovednou firmou:
 • Vo viac ako 60 % reštaurácií využívame elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.
 • Odpady vznikajúce v reštaurácií triedime do deviatich frakcií, ktoré sú predávané k recyklácií, energetickému využitiu alebo k likvidácií. Napr. aj použitý olej sa spracovává na biologickú zložku motorových palív alebo na iné technické produkty.
 • Udržujeme poriadok nie len na pozemku reštaurácie, ale aj v jej blízkom okolí.
 • Pri niektorých reštauráciach môžete nájsť nabíjacie stanice pre elektromobily. Ich sieť plánujeme rozširovať.
 • Sme spoločensky zodpovednou firmou, okrem iného každoročne organizujeme najväčší futbalový turnaj základných škôl McDonald’s Cup a podporujeme nadačný fond na podporu rodín hospitalizovaných detí Dom Ronalda McDonalda.
 • Kvalita je u nás na prvom mieste:
  • Mäso v našich burgeroch je 100 % hovädzie – zomleté predné, grilované bez pridania tuku, na grile osolené a okorenené.
  • Všetky vajcia, ktoré používame na prípravu raňajok, sú od sliepok na podstielke.
  • Denná sanitácia s použitím dezinfekcie je v našich reštauráciách samozrejmosťou.

Pozrite si interaktívnu prehliadku našej reštaurácie a spoznajte ešte viac užitočných informácií na www.mcdonalds360.sk.

Čo očakávame od franšízanta?

Stať sa franšízantom McDonald’s určite nie je pre každého. S franšízantmi uzatvárame zmluvy na 20 rokov, a preto si chceme byť istí správnym výberom. Naše podmienky sú veľmi prísne, pretože prevádzkovanie reštaurácie si vyžaduje veľa zručností. Aj keď nie je potrebné mať skúsenosti s potravinárskym priemyslom, je dôležité, aby ste mali odhodlanie, vášeň a chuť viesť svoje podnikanie neustále dopredu, pretože ako franšízant vybudujete vlastný podnik.

 1. Registrácia na internete
  • Vyplnenie žiadosti slúži na to, aby sme zistili, či ste ten správny kandidát na pozíciu franšízanta. Ak nám dotazník napovie, že máte pre túto pozíciu všetky predpoklady, začína sa proces, pri ktorom sa dozviete všetky informácie podrobnejšie.
 2. Prvý pohovor s franšízovým manažérom
  • Pomôže vám ujasniť si všetky fakty. Máte možnosť zistiť všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste sa rozhodli, či chcete nadviazať spoluprácu s McDonald’s. Nám pomôže ujasniť si, či ste naozaj ten správny kandidát.
 3. Prvá skúsenosť v reštaurácii
  • Dostanete príležitosť pozrieť sa na dva dni do reštaurácie a vyskúšať si prácu na jednotlivých stanovištiach tak, aby ste vedeli, či je to správna voľba.
 4. Preverenie franšízanta
  • Doloženie dokumentov – výpisu z registra trestov, výsledkov zdravotnej prehliadky, preukázanie zdrojov financovania (kataster nehnuteľností, daňové priznanie, darovacie zmluvy a pod.).
 5. Pohovory s predstaviteľmi manažmentu spoločnosti
  • Je veľmi dôležité zoznámiť sa s ľuďmi, s ktorými budete do budúcnosti spolupracovať. Pre nás je výber nového franšízanta dôležitý, a preto sa s ním všetci chcú stretnúť, kým padne konečné rozhodnutie.
 6. Oznámenie o výsledku výberového konania
  • V tejto chvíli je načase si definitívne povedať, či ste ten správny kandidát a či máte o franšízovú zmluvu záujem.
 7. Začatie 12- až 14-mesačného tréningu
  • Ide o tréningový plán, v ktorom si prejdete všetky pozície v reštaurácii McDonald’s – prácu na všetkých stanovištiach, tréning nových zamestnancov, vedenie zmeny, vedenie jednotlivých oblastí riadenia reštaurácie, vedenie reštaurácie. Zároveň vám McDonald’s poskytne všetky potrebné školenia, prejdete si manažérskymi kurzami, ktoré usporadúvame pre tréning našich zamestnancov. Po splnení tréningového plánu úspešne ukončíte tréning a môže prísť naša konkrétna ponuka.
 8. Naša ponuka
  • Po dokončení tréningu vám budeme schopní ponúknuť prvú konkrétnu reštauráciu. Hneď ako prijmete, začneme proces odovzdania.
 9. Odovzdanie reštaurácie
  • S naším business konzultantom, ktorého budete mať neustále k dispozícii, sa vám budú problémy riešiť jednoduchšie.

Máte záujem?

Registrujte sa tu.

Kontakt

Radim Foltýn
McDonald’s ČR, spol. s r. o.
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5
Tel.: +420 222 007 111
Fax: +420 222 007 110
E-mail: radim.foltyn@cz.mcd.com