Formulár žiadosti o franchising

Vlastníte prostriedky na investíciu do priamej franšízy (min. 400 000 EUR)?:
ÁnoNie

Boli by ste ochotný(-á) venovať všetok svoj čas podnikaniu?
ÁnoNie

Ste ochotný(-á) presťahovať sa kamkoľvek v SR?

ÁnoNie

Ak nie, v ktorých krajoch ste ochotný(-á) bývať:
BratislavskýTrnavskýTrenčianskyNitrianskyŽilinskýBanskobystrickýPrešovskýKošický

Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Adresa:

Telefón, na ktorom vás môžeme kontaktovať:

E-mail:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Vzdelanie

Označte, prosím, dosiahnutú úroveň vzdelania:
ZákladnéStrednéVysokoškolské

Názov školy a získaný titul:

Údaje o vašej súčasnej profesii:

ZSČOZamestnanýNezamestnaný

Názov firmy a adresa:

Dátum založenia:

Odbor podnikania:

Počet zamestnancov:

Zamestnávateľ (meno a adresa):

Pozícia:

Krátky popis vašej pracovnej činnosti:

Dĺžka zamestnania:

Prípadne vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti:

1.

Od:

Do:

Funkcia:

Firma a adresa:

2.

Od:

Do:

Funkcia:

Firma a adresa:

3.

Od:

Do:

Funkcia:

Firma a adresa:

Vaše předchozí pracovní skúsenosti:

Od:

Do:

Poznámka:

Vlastnili ste niekedy svoju firmu?
ÁnoNie

Ak áno, akú?

Aký je stav vášho súčasného podnikania? (pokračuje, ukončené a pod.):

Prípadná aktivita pri spolupráci s McDonald’s?

Uchádzali ste sa niekedy o franšízu McDonald’s™?
ÁnoNie

Ak áno, kde a kedy?

Ste v príbuzenskom vzťahu s niektorým zamestnancom firmy McDonald’s™ alebo franšízantom McDonald’s™?
ÁnoNieAk áno, uveďte, prosím, meno:


Príbuzenský vzťah:


Zdroje, ktoré chcete a môžete použiť na investíciu do reštaurácie McDonald’s

Hotovosť:

Termínované vklady:


Cenné papiere:

Nehnuteľnosti (ktoré ste ochotný/-á speňažiť s cieľom investície do McDonald’s):

Trhová hodnota vami vlastnenej firmy:

Cenné predmety:

Iné:

Osobné referencie (iné ako od zamestnávatela alebo príbuzných) -
celé meno, adresa, zamestnanie,
trvanie známosti

1. osobné referencie:

2. osobné referencie:

3. osobné referencie:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely vyhodnotenia uchádzača o franšízing McDonald’s
Súhlasím

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV Vyplnením registračného formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou McDonald’s Slovakia spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, 811 02 Bratislava, IČO: 31392229 (ďalej tiež len „Spoločnosť“) podľa nižšie uvedených podmienok:

Druh osobných údajov:

  • Všetky údaje vyššie vyplnené do Formulára žiadosti o franšízing a ďalej informácie získané o vás z verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného alebo insolvenčného registra alebo sociálnych sietí ako LinkedIn) a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu prípadného výberového konania na kandidáta pre spoluprácu a poskytnutie franšízy McDonald’s (ďalej len „Osobné údaje“).

Účel spracovania Osobných údajov:

  • Vyhodnotenie vhodnosti uchádzačov o franchising pre McDonald’s v SR

Doba spracovaní Osobných údajov:

  • Súhlas udeľujete na obdobie výberového konania a 1 rok po jeho ukončení alebo do doby, kým súhlas neodvoláte (odvolanie súhlasu musí byť urobené písomne e-mailom na e-mailovú adresu radim.foltyn@cz.mcd.com alebo zaslané do sídla Spoločnosti). Pokiaľ s Vami bude uzatvorená zmluva o poskytnutí franšízy, budú osobné údaje uložené v našom systéme po celú dobu spolupráce aj stanovenú dobu po jej ukončení v súlade s našimi predpismi a zákonnými archivačnými povinnosťami.

Komu môžeme Osobné údaje odovzdávať:

  • dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti hodnotenia kandidátov pre spoluprácu a poskytnutie franšízy a ďalším spoločnostiam zo skupiny McDonald’s zapojeným do procesu hodnotenia kandidátov, napr. McDonald’s ČR spol. s r. o., IČO: 161 91 129, so sídlom Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00;

Vaše práva:

Tento súhlas poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Spoločnosti. Na tento účel kontaktujte zástupcu Spoločnosti pre oblasť franchisingu na e-mailovej adrese radim.foltyn@cz.mcd.com alebo zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-maile dpo@cz.mcd.com alebo odvolanie zašlite písomne na adresu sídla Spoločnosti. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).