Ronald McDonald House Charities

Nemôžeme pomôcť všetkým, ale každý z nás môže pomôcť niekomu

Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities na Slovensku vznikla pred viac ako desiatimi rokmi, v roku 2003. Orientuje sa najmä na revitalizáciu izeb pre choré detičky s rodičmi, v ktorých panuje pocit bezpečia a rodinná atmosféra. Príjmy RMHC tvoria hlavne verejné zbierky do kasičiek v reštauráciách McDonald´s, predaj symbolických ručičiek počas McHappy Day, príjem z 2%, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald´s a rôznych darcov.

Za vyše desať rokov svojho pôsobenia rozdelila organizácia RMHC na Slovensku viac ako 350 000 eur na rôzne projekty pre detské nemocnice. Najvyššia čiastka, viac ako 204 tisíc eur, bola vyčlenená na rekonštrukciu nadštandardných rodinných izieb v deviatich slovenských nemocniciach. Komplexná renovácia 15 izieb sa realizovala vo FN s P F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, viacerých izieb Pediatrickej kliniky FN s P Nové Zámky a Detskej kliniky FN Nitra. Značná časť prostriedkov však putovala aj na zakúpenie zdravotníckych prístrojov a vybavenia ambulancií. Nadácia venovala 18 tisíc eur Univerzitnej nemocnici v Martine na zakúpenie detského elektrického lôžka aj s príslušenstvom do miestnosti na prebúdzanie. Ďalším dôležitým diagnostickým prístrojom bol GSI Audera™ – systém 9711 v hodnote viac ako 24 000 eur, ktorý pomôže diagnostike a liečbe sluchovo postihnutých detí v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Z najnovších projektov môžeme tiež spomenúť vybudovanie 5 izieb a oddychovej zóny v košickej nemocnici v hodnote viac ako 30 tisíc eur, nové sociálne zariadenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina vo výške vyše 9 tisíc eur alebo takmer 10 000 € na materiálno-technické vybavenie Detského oddelenia nemocnice v Liptovskom Mikuláši.

Materská Ronald McDonald House Charities vznikla pred mnohými rokmi, kedy dostal zakladateľ firmy McDonald’s Ray Kroc nápad ako spoločnosti vrátiť časť toho, čo od nej získal. Chcel pomôcť ťažko chorým deťom a ich rodinám. Chcel sa postarať o to, aby sa mohli rodičia a ich deti v nemocnici častejšie navštevovať – chcel postaviť vedľa každej nemocnice dom pre rodičov. Z tohto, tak jednoducho vyzerajúceho nápadu, sa stalo niečo veľké, totiž zariadenie nachádzajúce sa v 52 krajinách sveta, ktoré má viac ako 300 domov Ronald McDonald.

Strechy pre lásku a pocit bezpečia

Ronald McDonald House Charities vybudovala po celom svete ubytovacie zariadenia, ktoré sa stali malým miestom, kde panuje pocit bezpečia a rodinná atmosféra. Dospelí návštevníci dostanú strechu nad hlavou a malí pacienti získajú fyzickú blízkosť, lásku a podporu svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov. A to už je poriadny kúsok šťastia. Na celom svete ich je cez 300.

Tieto domovy nahradzujú rodinám v ťažkej životnej situácii zázemie počas doby hospitalizácie ich detí. Aspoň čiastočne zmierňujú veľký stres a strach rodičov a ponúkajú im azyl a pohodu, ako len je to v takej situácii možné.