Napíš nám

Podeľ sa s nami o tvoju skúsenosť.

Tvoj názor je pre nás dôležitý

Kontakty

McDonald's Slovakia spol. s r.o.

So sídlom:
Einsteinova 33, 851 01 Bratislava
IČ: 31 392 229
DIČ: SK 2020305606
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8686/B
Tel: +421 2 5441 8590, +420 222 007 111
Fax: +421 2 5441 8591
E-mail: pripomienky@sk.mcd.com

Zamestnanie, kariéra, brigády

Novinárske otázky / Press
press@sk.mcd.com

Real Estate
expanze@cz.mcd.com

Spotrebiteľ môže tiež využiť platformu pre riešenie sporov zapísanou v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
Email: ars@soi.sk
Email: adr@soi.sk

Prihlásenie k newsletteru