Prehlásenie spoločnosti McDonald's o ochrane súkromia - prehľad

Kompletné znenie prehlásenia

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Subjekt McDonald‘s vo vašej jurisdikcii (ďalej len „my“) zhromažďuje údaje, ktoré nám poskytnete, údaje, ktoré vzniknú automaticky, údaje, keď využívate naše technologické riešenia, údaje, ktoré získame od tretích strán vrátane ďalších subjektov McDonald‘s, a údaje, ktoré sú verejne dostupné, napríklad prostredníctvom interakcií na sociálnych sieťach.

Zisti viac

Ako využívame údaje

Vaše osobné údaje využívame na personalizáciu a vylepšenie vašej zákazníckej skúsenosti a na to, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby novými, inovatívnymi spôsobmi. Vaše údaje využívame aj na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách a produktoch a službách našich partnerov

Zisti viac

Ako poskytujeme údaje

Vaše údaje môžeme poskytnúť v rámci našej rodiny McDonald‘s, ktorá zahŕňa McDonald‘s Corporation, jej dcérske spoločnosti, franšízantov McDonald‘s a našich dodávateľov.

Zisti viac

Ochrana osobných údajov detí

Mimoriadne dôrazne sa zaväzujeme chrániť osobné údaje detí a vyzývame rodičov, aby pravidelne dohliadali na online aktivity svojich detí.

Zisti viac

Vaše voľby a práva

Ak je to možné, umožníme vám možnosť voľby v súvislosti s tým, ako využívame vaše osobné údaje. Väčšina našich online služieb zahŕňa oddiel „profil“, v ktorom si môžete nastaviť predvoľby týkajúce sa ochrany osobných údajov, a to vrátane predvolieb týkajúcich sa marketingových informácií. Tiež môžete mať niektoré práva vyplývajúce z platnej legislatívy o ochrane osobných údajov

Zisti viac

Využívanie našich online služieb a ďalších technológií

Pre personalizáciu a vylepšovanie vašej zákazníckej skúsenosti využívame cookies, webové signály a podobné technológie.

Zisti viac

Odkazy na ďalšie webové stránky a sociálne siete

Naše online služby môžu zahŕňať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Tiež môžeme do našich online služieb zahrnúť služby poskytovateľov sociálnych sietí tretích strán. Všetky údaje, ktoré týmto tretím stranám poskytnete, sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov, a preto sú mimo našej kontroly.

Zisti viac

Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa prijímať vhodné opatrenia, aby sme udržali vaše osobné údaje v bezpečí. Majte, prosím, na pamäti, že žiadny systém informačných technológií (IT) ani žiadny prenos prostredníctvom verejnej internetovej siete nemôže byť stopercentne bezpečný.

Zisti viac

Uchovávanie

Vaše údaje uchovávame len na čas nevyhnutný na uvedené účely. Všeobecne uchovávame vaše údaje len na taký čas, aby sme mohli spravovať náš vzťah s vami a postupovali v súlade s právnymi predpismi.

Zisti viac

Medzinárodné poskytovanie údajov

Rodina McDonald‘s je vo svojej podstate globálna. Preto môžeme poskytovať vaše údaje ďalším krajinám, ale robíme tak iba v súlade s platnými ustanoveniami a len v prípade, že je zabezpečená zodpovedajúca úroveň ochrany.

Zisti viac

Zmeny nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme občas zmeniť. O týchto zmenách vás budeme informovať tak, že novú verziu zverejníme tu a/alebo vás budeme kontaktovať priamo.

Zisti viac

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti, kontaktujte nášho globálneho poverenca pre ochranu osobných údajov alebo priamo nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v dodatku špecifickom pre danú krajinu.

Zisti viac

Kompletné znenie prehlásenia

Prihlásenie k newsletteru