Kde pomáhame?

Staráme sa a podporujeme ľudí v okolí.

McDonald's
Cup

Ronald McDonald
House Charities

McHappy
Day

Najväčší futbalový turnaj žiakov 1. stupňa základných škôl pripravuje deti na budúce víťazstvá

V školskom roku 2019/2020 sme plánovali odohrať 22. ročník McDonald's Cupu. Pandemická situácia zmenila plány a v roku 2021 sme pripravili namiesto tradičných turnajov tréningové videá na doma určené pre deti, aby udržiavali či získali naspäť svoju kondíciu do ďalšieho ročníka. Futbalové turnaje v ďalšom ročníku veríme, že odohrajú dievčatá a chlapci z celého Slovenska (výber 1. a 2. triedy základných škôl). Účasť dievčat v družstve je podmienkou, aby bolo každé družstvo v zložení 4 chlapci a 1 dievča.

Odborným garantom a organizátorom video tréningov a turnajov je Slovenský futbalový zväz a vyhlasovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Generálnym partnerom a organizátorom je McDonald's Slovakia.

Do posledného, pozastaveného ročníka turnaja sa minulý rok prihlásilo až 650 základných škôl. Všetkým školám sme preto poslali športové balíčky s loptami a darčekmi. Postupne, ako sa otvárajú brány škôl, môžu malí futbalisti a futbalistky na telesnej výchove alebo na školských krúžkoch pokračovať v príprave na zápasy, futbalové zápolenia a budúce víťazstvá. Tréningové videá sú dostupné na stránke www.mcdonaldscup.sk/videotreningy, youtube a na facebooku turnaja.

Viac o turnaji

Prihlásenie k newsletteru