Franšízing

McDonald's je atraktívna investícia, ale prináša mnoho zásadných rozhodnutí a otázok. Zistite viac o možnostiach franšízingu spoločnosti McDonald's.

Registrujte sa tu

Franšízing

FAQ

Čo znamená franšízing v McDonald's?

Franšízing je určený tým, ktorí majú ambície, odhodlanie a talent a to všetko chcú vložiť do svojho podnikania. Je skvelou cestou, ako sa vyhnúť rizikám spojeným so založením vlastného podnikania.

Sme presvedčení o tom, že výber správnych franšízantov je kľúčovým faktorom úspechov značky McDonald's. Franšízant má tak jedinečnú príležitosť podieľať sa na budovaní už zavedenej a dôveryhodnej značky. Jeho zodpovednosťou je každodenná prevádzka reštaurácie, národná centrála mu k jeho podnikaniu poskytuje podporu vo forme zavedených systémov a procesov a spolu s ním zaisťuje ďalší rast jeho podnikania.

Od všetkých franšízantov vyžadujeme dodržiavanie štandardov McDonald's, zároveň im však ako značka poskytujeme nadštandardné služby v podobe prevádzkovej podpory, školenia a tréningu na vysokej úrovni. Máme veľmi kvalitný dodávateľský reťazec a prinesieme vám výhody nášho národného marketingu a jednej z najuznávanejších značiek na svete.

Franšízing v žiadnom prípade nie je jednoduchou voľbou. Ako každé podnikanie, aj toto si vyžaduje veľa úsilia, odhodlania a investícií. Pokiaľ ste toto všetko ochotní vložiť, máte príležitosť vybudovať úspešné a prosperujúce podnikanie.

Prečo práve McDonald's?

Skvelá značka, vysoká úroveň podpory a obchodný model, ktorý je uznávaný nielen v tomto odvetví. Je veľa dôvodov, prečo sa uchádzať o franšízu v McDonald's:

 • Žiadne skúsenosti ani vzdelanie v odbore nie sú podmienkou – všetko vás naučíme v rámci ročného tréningu.
 • V priebehu celého podnikania v rámci McDonald's máte k dispozícii nášho konzultanta, ktorý vám bude nápomocný pri riešení každodenných prevádzkových záležitostí.
 • Nebudete musieť riešiť propagáciu značky, všetko zaistíme v rámci národného marketingu, na ktorom sa svojím názorom podieľate aj vy.
 • Budete mať podporu aj ďalších oddelení nášho servisného centra (public relations, oddelenie ľudských zdrojov, financie a pod.).
 • Banky považujú naše podnikanie za podnikanie s nízkym rizikom a sú ochotné financovať našich franšízantov za veľmi výhodných podmienok.
 • Priemerné cash flow franšízovej reštaurácie sa pohybuje okolo 200 000 eur. Návratnosť počiatočnej investície je viac než 15 %.
 • Niektorí naši franšízoví partneri sú poprednými úspešnými slovenskými podnikateľmi.
 • V podnikaní využívame moderné technológie a inovácie s globálnym know-how.
 • Už viac než pol storočia sme lídrom nášho odboru.

Čo je dobré ešte vedieť o McDonald's

 • V Slovenskej republike zamestnávame viac než 1 500 ľudí.
 • Sme ekologicky zodpovednou firmou:
 • Vo viac ako 60 % reštaurácií využívame elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.
 • Odpady vznikajúce v reštaurácií triedime do deviatich frakcií, ktoré sú odovzdávané na recykláciu, energetické využitie alebo na likvidáciu. Napr. aj použitý olej sa spracováva na biologickú zložku motorových palív alebo na iné technické produkty.
 • Udržujeme poriadok nielen na pozemku reštaurácie, ale aj v jej blízkom okolí.
 • Pri niektorých reštauráciách môžete nájsť nabíjacie stanice pre elektromobily. Ich sieť plánujeme rozširovať.
 • Sme spoločensky zodpovednou firmou, okrem iného každoročne organizujeme najväčší futbalový turnaj základných škôl McDonald's Cup a podporujeme nadačný fond na podporu rodín hospitalizovaných detí Dom Ronalda McDonalda.
 • Kvalita je u nás na prvom mieste:
  • Mäso v našich burgeroch je 100 % hovädzie – zomleté predné, grilované bez pridania tuku, na grile osolené a okorenené.
  • Všetky vajcia, ktoré používame na prípravu raňajok, sú od sliepok na podstielke.
  • Denná sanitácia s použitím dezinfekcie je v našich reštauráciách samozrejmosťou.

Čo očakávame od franšízanta?

Stať sa franšízantom McDonald's určite nie je pre každého. S franšízantmi uzatvárame zmluvy na 20 rokov, a preto si chceme byť istí správnym výberom. Naše podmienky sú veľmi prísne, pretože prevádzkovanie reštaurácie si vyžaduje veľa zručností. Aj keď nie je potrebné mať skúsenosti s potravinárskym priemyslom, je dôležité, aby ste mali odhodlanie, vášeň a chuť viesť svoje podnikanie neustále dopredu, pretože ako franšízant vybudujete vlastný podnik.

Aký by mal byť franšízant McDonald's

Líder
Vodcovské vlastnosti sa vám budú hodiť pri riadení veľkého tímu ľudí.

Veľmi komunikačne zdatný
Budete komunikovať so zamestnancami, zákazníkmi, komunitou franšízantov a vedením spoločnosti.

Orientovaný na zákazníka
Komunikácia so zákazníkmi bude na dennom poriadku, empatia voči nim je veľmi dôležitá.

Ochotný angažovať sa v danej lokalite
Budete sa pohybovať v podnikateľskom prostredí v regióne a angažovať sa v rámci spoločenských aktivít.

Finančne gramotný
Základné znalosti financovania podniku sa vám budú hodiť.

Ako celý proces vyzerá?

  1. Registrácia na internete
   • Vyplnenie žiadosti slúži na to, aby sme zistili, či ste ten správny kandidát na pozíciu franšízanta. Ak nám dotazník napovie, že máte pre túto pozíciu všetky predpoklady, začína sa proces, pri ktorom sa dozviete všetky informácie podrobnejšie.
  2. Prvý pohovor s franšízovým manažérom
   • Pomôže vám ujasniť si všetky fakty. Máte možnosť zistiť všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste sa rozhodli, či chcete nadviazať spoluprácu s McDonald's. Nám pomôže ujasniť si, či ste naozaj ten správny kandidát.
  3. Prvá skúsenosť v reštaurácii
   • Dostanete príležitosť pozrieť sa na dva dni do reštaurácie a vyskúšať si prácu na jednotlivých stanovištiach tak, aby ste vedeli, či je to správna voľba.
  4. Preverenie franšízanta
   • Doloženie dokumentov – výpisu z registra trestov, výsledkov zdravotnej prehliadky, preukázanie zdrojov financovania (kataster nehnuteľností, daňové priznanie, darovacie zmluvy a pod.).
  5. Pohovory s predstaviteľmi manažmentu spoločnosti společnosti
   • Je veľmi dôležité zoznámiť sa s ľuďmi, s ktorými budete v budúcnosti spolupracovať. Pre nás je výber nového franšízanta dôležitý, a preto sa s ním všetci chcú stretnúť, kým padne konečné rozhodnutie.
  6. Oznámenie o výsledku výberového konania
   • V tejto chvíli je načase si definitívne povedať, či ste ten správny kandidát a či máte o franšízovú zmluvu záujem.
  7. Začatie 12- až 14-mesačného tréningu
   • Ide o tréningový plán, v ktorom si prejdete všetky pozície v reštaurácii McDonald's – prácu na všetkých stanovištiach, tréning nových zamestnancov, vedenie zmeny, vedenie jednotlivých oblastí riadenia reštaurácie, vedenie reštaurácie. Zároveň vám McDonald's poskytne všetky potrebné školenia, prejdete si manažérskymi kurzami, ktoré usporadúvame pre tréning našich zamestnancov. Po splnení tréningového plánu úspešne ukončíte tréning a môže prísť naša konkrétna ponuka.
  8. Naša ponuka
   • Po dokončení tréningu vám budeme schopní ponúknuť prvú konkrétnu reštauráciu. Hneď ako prijmete, začneme proces odovzdania.
  9. Odovzdanie reštaurácie
   • S naším business konzultantom, ktorého budete mať neustále k dispozícii, sa vám budú problémy riešiť jednoduchšie.

Máte záujem?

Vyplňte formulár, pokiaľ ste sa rozhodli vstúpiť do programu franšízing.

Pre viac informácií nás kontaktujte
Monika Rousková
McDonald's Slovakia spol. s r.o.
Einsteinova 33
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
IČO: 31 392 229
Telefon: +421 2 5441 8590
licencia_mcd@sk.mcd.com

Prihlásenie k newsletteru