Aj lokálne kroky McDonald's Slovensko menia planétu globálne

17. január 2018

Bratislava, 17. január 2018 – Spoločnosť McDonald’s je najväčším svetovým reťazcom reštaurácií. S rozsiahlou sieťou dodávateľov má významný vplyv na našu planétu. Stratégiou spoločnosti je neustále skvalitňovať procesy zaisťovania zdrojov, balenia a prepravy, aby túto stopu obmedzila v najväčšej možnej miere. Nakoľko prevádzkuje takmer 37 000 reštaurácií vo viac ako 100 krajinách a denne obslúži 69 miliónov ľudí, aj malé zmeny môžu mať veľký dopad a význam.


Cieľom spoločnosti McDonald’s je obmedziť do roku 2025 produkciu odpadov, a to tým, že až 100% obalov určených zákazníkom bude pochádzať z obnoviteľných, recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov. Hoci infraštruktúra, predpisy aj správanie spotrebiteľov v oblasti recyklácie sa v jednotlivých krajinách a mestách líšia, spoločnosť McDonald’s spolu so svojimi zamestnancami, franšízantmi a dodávateľmi plánuje lokálne riešenia, ktoré pomôžu k zmenám globálne.

 

McDonald’s je jedným z celosvetových priekopníkov recyklácie

Cesta spoločnosti McDonald’s k udržateľným obalom začala pred 25 rokmi, kedy nadviazala priekopnícke partnerstvo s organizáciou na ochranu životného prostredia Environmental Defense Fund (EDF). Táto iniciatíva počas prvého desaťročia partnerstva odstránila viac než 136 miliónov kilogramov obalov. Recyklovala 1 milión ton škatúľ z vlnitej lepenky a znížila produkciu odpadov o 30%.


McDonald´s prehodnocuje obaly s množstvom odborníkov. Cieľom spoločného úsilia je čo najviac znížiť objem materiálu pri výrobe obalov a navrhnúť ich tak, aby recykláciou minimalizovali dopady na životné prostredie spojené s ich likvidáciou. Vďaka doterajšiemu úsiliu je McDonald´s už v polovici cesty k dosiahnutiu svojho nového cieľa. V roku 2017 pochádzalo už 50% obalov určených zákazníkom z obnoviteľných, recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov. Momentálny odhad je, že obaly určené zákazníkom sa v súčasnosti recyklujú v 10% reštaurácií McDonald’s na celom svete. Na niektorých trhoch recykluje takmer 100% prevádzok, zatiaľ čo inde stojí spoločnosť ešte len na samom začiatku.

 

Recyklácia prevádzok McDonald’s na Slovensku

„Na Slovensku v McDonald’s triedime všetky odpady s výnimkou odpadkových košov z parkovísk. Recyklujeme obaly od surovín, v ktorých nám ich vozia dodávatelia, papierové obaly od jedla predávaného našim zákazníkom, taktiež niektoré plastové obaly, ale aj použitý olej z fritéz alebo organický odpad. Použitý olej sa spracováva na zložky biopalív a organický odpad sa kompostuje, alebo slúži na výrobu bioplynu. Súčasťou každej reštaurácie je triediaca miestnosť, kde naši zamestnanci všetok odpad podľa druhov rozdeľujú a pripravia ho na ďalšie spracovanie,“ vysvetľuje Zuzana Svobodová, riaditeľka PR a komunikácie McDonald´s pre Českú republiku a Slovensko.


Väčšina obalov je vyrobená z recyklovaných materiálov, u niektorých až na 70%, čo je maximum predpísaných hygienických noriem povolených štátom. „Hoci sme dosiahli veľký pokrok, v oblasti recyklácie existujú aj ďalšie výzvy, ktoré chceme prekonať. V budúcnosti budeme podporovať zmenu správania a infraštruktúry prostredníctvom spolupráce s príslušnými lokálnymi a globálnymi mimovládnymi organizáciami. Prostredníctvom týchto vzťahov a partnerských programov sa môžeme najlepšie podieľať na diskusiách a opatreniach, ktoré ovplyvňujú infraštruktúru pre recykláciu,“ dodáva Zuzana Svobodová.

 

Ambiciózne ciele McDonald´s v rámci environmentálnej zodpovednosti

Spoločnosť McDonald’s nadviazala úzku spoluprácu s poprednými odborníkmi v odvetví, miestnymi samosprávami a ekologickými združeniami, ako je Svetový fond na ochranu prírody WWF či organizácie EDF. Cieľom McDonald´s je zlepšiť postupy v oblasti obalov a recyklácie a stať sa synonymom pre zodpovedné využívanie a ochranu životného prostredia, tzv. Environmental Stewardship.

 

Kontakt pre médiá
Zuzana Svobodová
PR/Communications Director
Mcdonald´s ČR/SR
Tel.: +420 222 007 350
E-mail: zuzana.svobodova@cz.mcd.com

Prihlásenie k newsletteru