Anglickú knižnicu na ďalšej strednej škole podporil opäť McDonald's

3. máj 2022

Podporovať vzdelávanie mladých ľudí pomáha pripravovať budúcu generáciu na nové pracovné príležitosti a výzvy. Štúdium cudzích jazykov sa pritom stáva kľúčovou súčasťou už takmer každého vzdelávacieho procesu i osobného rozvoja ľudí. Spoločnosť McDonald’s s materskou firmou v Spojených štátoch má svoje prevádzky aj na Slovensku, kde chce nielen poskytovať svoje kvalitné produkty a služby, ale aj byť dobrým priateľom komunít.  Aj preto nadväzuje na minuloročný pilotný projekt podpory mládeže v oblasti výučby anglického jazyka. Po úspešnom vybavení prešovskej anglickej knižnice na Gymnáziu bl. biskupa Gojdiča v Prešove, sa spoločnosť spolu s ďalším franšízovým partnerom, Zoltánom Vidom, rozhodla venovať anglické knihy študentom a pedagógom Obchodnej akadémie v Nitre na Bolečkovej ulici. Pre prejavený záujem zo strany škôl plánuje McDonald's  pokračovať v tejto iniciatíve aj v ostatných krajoch Slovenska.

Pre McDonald's je podpora komunít a mládeže v okolí svojich prevádzok jednou z priorít. Nasvedčuje tomu napríklad aj dlhodobá organizácia známeho školského futbalového turnaja pre deti základných škôl, s názvom McDonald’s Cup, ktorý týmto rokom odštartoval už 23. ročník. Okrem športových talentov sa však spoločnosť McDonald’s, ako líder v oblasti gastro biznisu, rozhodla pokračovať aj v podpore výučby anglického jazyka na stredných školách a gymnáziách. Cieľom je priblížiť anglický jazyk prostredníctvom rôznych zaujímavých kníh, medzi ktorými si nájde obľúbené čítanie fanúšik takmer každého žánru. 

Aktívna znalosť angličtiny a ovládanie jazyka na vyššej úrovni je čoraz potrebnejšia pre sľubný štart kariéry, nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. ,,Podpora vzdelávania a zdravého pohybu detí a mládeže v akejkoľvek forme je v tejto dobe mimoriadne dôležitá. Spoločnosti McDonald's záleží na budúcnosti mladých ľudí, ktorých sme ako najväčšia sieť reštaurácií na Slovensku s americkou matkou chceli motivovať k vzdelávaniu práve v anglickom jazyku. Ak budeme chcieť byť krajinou otvorenou, konkurencieschopnou a ochotnou spolupracovať so svetom, potreba znalosti aktívnej angličtiny bude aj naďalej rásť. Veríme, že aj vďaka vybraným knihám sa budú študenti na hodiny angličtiny tešiť a výučba sa tak stane pre nich ešte zaujímavejšia“, povedala Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

Dar v podobe anglických kníh ocenila aj pani riaditeľka školy  Mgr. Renáta Košovičová, ktorá vníma potrebu zapojenia anglického jazyka do každodenného života študentov. ,,Boli sme príjemne prekvapení, že si spoločnosť spomedzi mnohých škôl vybrala práve tú našu. Knižný dar vnímame ako ocenenie našich vzdelávacích aktivít v oblasti cudzích jazykov. Aktívna znalosť anglického jazyka je pre našich žiakov nesmierne dôležitá, je priam nevyhnutnosťou, ak sa chcú v budúcnosti presadiť na trhu práce. V rámci vzdelávania organizujeme v anglickom jazyku  mnohé  projekty a aktivity a radi ich dopĺňame o niečo nové.  Zbierka kníh veľmi vhodne obohatí našu knižnicu a tiež hodiny anglického jazyka. Žiakom darované knihy určite spestria aj voľné chvíle, veď stále je veľa tých, ktorí preferujú čas strávený  v pohodlnom kresle so zaujímavou knihou v ruke. Okrem príjemného relaxu tak urobia veľa aj pre rozvoj svojej osobnosti a ako bonus si zlepšia slovnú zásobu a gramatiku. My, učitelia, vieme rozpoznať medzi žiakmi tých, ktorí čítajú. A vzdelávať sčítaných žiakov je radosť, preto majú z kníh radosť nielen žiaci, ale aj učitelia“, povedala pani riaditeľka školy  Mgr. Renáta Košovičová.

Prihlásenie k newsletteru