McDonald's podporil v roku 2022 rozvoj anglického jazyka na piatich stredných školách

24. november 2022

Nový komunitný projekt podpory výučby anglického jazyka na stredných školách na Slovensku spustila spoločnosť McDonald's minulý rok a vďaka pozitívnym ohlasom  tento rok v projekte pokračovala. Anglické knižnice sú v súčasnosti zariadené  na piatich stredných školách, najnovšie na Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne a na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.

Okrem dlhoročného projektu podporujúceho športovanie a pohyb detí, akým je McDonald´s Cup, predstavila spoločnosť projekt pre podporu vzdelávania a výučby cudzieho jazyka priamo na stredných školách. Od minulého roka pomáha zariaďovať naprieč krajmi Slovenska anglické knižnice, ktoré pomáhajú študentom zdokonaľovať sa v gramatike či štylistike anglického jazyka. V tomto roku spoločnosť McDonald's stihla zariadiť anglické knižnice už na piatich stredných školách: v Nitre, Martine, Liptovskom Mikuláši a najnovšie aj v Trenčíne a Trnave. Študentom Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne a Gymnázia Jána Hollého v Trnave pomôžu v rozvoji anglického jazyka viac než desiatky anglických kníh.  

Úspešnosť projektu hodnotí aj Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku, ktorá študentom oficiálne odovzdala anglické knihy: ,,Deti sú našou budúcnosťou, a preto je veľmi dôležité podporovať ich v rozvoji a vzdelávaní. Veľkú pozornosť treba venovať hlavne cudzím jazykom, ktoré sa stali súčasťou nielen každodenného, ale aj profesijného života. Veľmi ma preto teší, že tento náš projekt darovania kníh oceňujú pedagógovia, a tiež aj študenti, ktorých literatúra v anglickom jazyku ihneď zaujala.“

Gymnázium Jána Hollého v Trnave má pre študentov zriadenú školskú knižnicu pani Smithovej, do ktorej po novom pribudli nové anglické knihy od spoločnosti McDonald´s. ,,Veľmi sa tešíme možnosti, ktorú sme dostali od spoločnosti McDonald´s, vďaka ktorej sme si mohli vybrať nové knižné tituly v anglickom jazyku a obohatiť tým tak našu zbierku kníh. Za podporu vzdelávania anglického jazyka na našej škole vyslovujeme spoločnosti McDonald´s veľké ďakujem,“ slová vďaky takto tlmočila riaditeľka Gymnázia Jána Hollého Ing. Marianna Katreniaková.

,,Vážime si,  že práve naša škola bola oslovená a boli nám spoločnosťou McDonald's odovzdané darom do knižnice anglické knižné tituly. Je to o to vzácnejšie, že máme vytvorený študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Žiaci tohto odboru si sami začali vytvárať svoju anglickú knižnicu. Do tejto knižnice im teraz pribudnú ďalšie anglické tituly, ktoré obohatia ich slovnú zásobu, štylizáciu a pomôžu im k ich ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu. Žiaci prostredníctvom kníh spoznajú viacerých anglických spisovateľov rôznych literárnych žánrov. Knihy rozšíria ich vedomostný obzor a vyplnia im ich voľný čas. Knižnica bude prístupná i pre ostatných žiakov a učiteľov, ktorí majú záujem o anglickú literatúru. Ešte raz, srdečná vďaka,“ hovorí pani riaditeľka Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne, Ing. Monika Bulková.

Prihlásenie k newsletteru