McDonald’s tentoraz zrecykloval vyradené plastové tácky a premenil ich na pohodlné dizajnové lavičky

15. december 2022

Od minulého roka môžu zákazníci McDonald‘s stráviť príjemné chvíle v obľúbenej reštaurácii aj posedením na dizajnových lavičkách. Prvých päť lavičiek bolo vyrobených z posledných plastových príborov, ktoré vzápätí nahradil udržateľnejší drevený variant. Svoju druhú šancu dostali tento rok aj vyradené plastové tácky. Vzniklo z nich sedem ďalších originálnych lavičiek umiestnených v exteriéri viacerých reštaurácií na Slovensku. 

Globálna spoločnosť McDonald’s predstavila v minulosti niekoľko udržateľných programov, v rámci ktorých chce efektívne eliminovať podiel plastu zo svojich obalových materiálov, hračiek, znižovať emisie a tiež motivovať svojich zákazníkov správať sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Posledným programom s konkrétnym záväzkom bol v roku 2019 program pod označením „Better M“, v ktorom si spoločnosť vytýčila cieľ používať vo svojich reštauráciách do roku 2025 iba obaly produktov vyrobené z obnoviteľných, recyklovaných či certifikovaných zdrojov. Odvtedy sa podiel plastu v prevádzkach McDonald's znížil napríklad o plastové kelímky, plastové slamky,  plastové príbory či papier v podobe prestierania, ktorý bol roky súčasťou príslušenstva tácok. Zrušením tohto papierového prestierania sa podarí ročne ušetriť v Čechách a na Slovensku až 100 ton papiera. 

Napokon práve posledné plastové príbory boli úspešne pretavené ešte minulý rok do podoby  piatich dizajnových lavičiek, ktoré môžu zákazníci nájsť pri slovenských reštauráciách s označením ich pôvodu. 

V tomto roku McDonald's nielen na Slovensku, ale aj v Čechách vo výrobe nových lavičiek pokračoval, avšak namiesto príborov boli tentokrát zužitkované vyradené plastové tácky. Opotrebované alebo nefunkčné kusy tak svoju cestu neukončili v odpade. Po novom bude sedem nových lavičiek slúžiť ako miesto, kde si môžu zákazníci oddýchnuť, porozprávať sa či vyfotografovať sa. „Myslíme si, že materiál, ktorý je možné druhotne využívať, by mal dostať druhú šancu. Preto sme posledné plastové príbory zhodnotili a  vyrobili prvých päť lavičiek. Pri vyradených plastových táckach sme si tiež uvedomili, že bude efektívnejšie tento materiál takisto využiť.  Dnes tak máme ďalších sedem kusov lavičiek, ktoré zdobia naše prevádzky.  Sme veľmi radi, že túto našu myšlienku premeny našich vyradených plastových materiálov podporila aj tentoraz spoločnosť TOPlast, a. s., a  opotrebované tácky tak neskončili ako plastový odpad, ale ako exteriérové posedenie pri našich reštauráciách. V duchu recyklácie či  opätovného využitia  uvažujeme aj pri iných materiáloch, surovinách či odpade, ktorý nielenže triedime, ale napríklad použitý olej posielame na druhotné spracovanie, pretože slúži ako surovina na výrobu bionafty,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre spoločnosť McDonald’s na Slovensku.

Na výrobu jednej lavičky sa použilo približne  50 kilogramov vyradených plastových tácok. Ich výroba prebehla na východe Slovenska v košickej spoločnosti TOPlast, a.s. O grafické spracovanie a ekologický náter sa zas postarali umelci z Kontrast Design, Marcel „Osťo“ Osztas a Marian Biháry. „Veľmi nás potešilo, že môžeme práve takýto typ eko lavičiek dizajnovo navrhnúť a namaľovať pre náš obľúbený brand McDonald’s. Pri návrhu dizajnu sme sa snažili, aby každá lavička bola originálna a niesla špeciálny rukopis,“ hovorí Marcel „Osťo“ Osztas.

Okrem zhodnocovania a efektívneho využitia jednotlivých materiálov používaných v reštauráciách sa spoločnosť McDonald’s počas roka neustále zapája aj do rôznych celospoločenských iniciatív zameraných na čistenie životného prostredia či výsadbu stromov. Poslednou z nich bola septembrová upratovacia akcia známa ako Upracme Slovensko, do ktorej sa zapojilo rekordných 17 prevádzok McDonald’s na Slovensku. Spoločne vyzbierali až 113 vriec odpadu. McDonald’s však dbá na čistotu okolia svojich reštaurácií, širších oblastí miest či regiónov v priebehu celého roka. Upratovacie hliadky Trash Patrols pravidelne zbierajú odpad, ktorý do prírody nepatrí, a motivujú tak zákazníkov a širokú verejnosť k podobnému kroku vedúcemu k zlepšeniu životného prostredia. 

Prihlásenie k newsletteru