McDonald’s vysvetľuje prínosy materiálu rPET prostredníctvom veselých videí

16. január 2023

Spoločnosť McDonald’s v spolupráci s dodávateľom Kofola Česko Slovensko ohlásila minulý rok predaj perlivých a neperlivých balených vôd značky Rajec v recyklovaných rPET fľašiach. Na začiatku nového roka tému recyklovania a udržateľnosti opäť otvára a motivuje nielen svojich zákazníkov, ale aj širokú verejnosť k šetrnému a zodpovednému správaniu k našej planéte prostredníctvom sociálnych sietí. V rámci zimnej kampane uvádza komunikáciu rPET fliaš Rajec vo formáte krátkych a zábavných loop videí.
 
McDonald’s ako jedna z mála spoločností pôsobiacich v gastrosegmente sa v rámci svojej činnosti správa k životnému prostrediu zodpovedne a neustále hľadá udržateľné riešenia a znižuje podiel emisií. Po výmene plastového riadu a slamiek za ekologickejší variant, spracovávaní 100 % použitého oleja vo väčšine reštaurácií na bionaftu či kompostovaní všetkého biologicky rozložiteľného odpadu bolo zavedenie rPET fliaš značky vody Rajec ďalšou aktivitou, ktorou sa McDonald’s priblížil k globálnemu záväzku používať do roku 2025 iba obaly z obnoviteľných, recyklovaných či certifikovaných zdrojov. Používaním rPET fliaš McDonald’s v spolupráci s dodávateľom Kofola Česko Slovensko ušetrí ročne na slovenskom trhu až 20 ton nového plastu a vyše 11 ton oxidu uhličitého. A práve ten je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania.


Videami uverejnenými na sociálnych sieťach McDonald’s (celkovo štyri videá uverejnené na YouTube kanáli) vysvetľuje  hravým a zároveň poučným spôsobom prínosy používania rPET materiálu a odkazuje na  princíp  udržateľnosti  a obnoviteľnosti. Divák sa prostredníctvom nich dozvie základné dáta o množstve ušetreného  plastu, oxidu uhličitého či ropy,  o procese výroby či o možnej opakovateľnej recyklácii fľaše. Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku, hovorí: ,,Myslíme si, že aj dôležité témy, ako je udržateľnosť, by mali byť komunikované pútavou formou. Tá častokrát povie viac než len strohé čísla. S cieľom osloviť čo najširšiu verejnosť sme sa rozhodli zvoliť cestu cez zábavné videá a loopy práve na našich sociálnych sieťach a obľúbenom Youtube. Tieto kanály si pre veľký pretlak obsahu priam vyžadujú kreativitu a originalitu, ktorou nové videá k  rPET fľašiam vynikajú“.

Jedným z hlavných pilierov spoločnosti McDonald’s je minimalizovať používanie plastových obalov a zvýšiť recykláciu odpadu vo svojich prevádzkach nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. ,,Znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie je pre nás nesmierne dôležité, čo reflektuje aj naša dlhodobá udržateľná kampaň Naše Pretože. V rámci nej sme napríklad minulý rok na podporu lokálnej biodiverzity umiestnili vtáčie búdky a hmyzie hotely do okolia našich reštaurácií, predstavili projekt upratovacích čiat Trash Patrols zložených zo zamestnancov a dobrovoľníkov alebo pokračovali v spolupráci s najväčšou ekologickou šou ECO TOUR speváka Thomasa Puskailera,“ dodáva Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

O komunikáciu spoločnosti  McDonald’s na sociálnych sieťach sa stará česká agentúra Follow Bubble, ktorá je tiež autorom videí zo života rPETky.  PR komunikáciu  na Slovensku zastrešuje agentúra Seesame.

Prihlásenie k newsletteru