Priateľom vzdelávacieho projektu ECO TOUR, oslavujúceho 10. výročie, sa stal McDonald’s

11. október 2022

Najlepšia a najväčšia ekologická šou na Slovensku privítala ďalších študentov základných škôl. Obľúbený koncept ECO TOUR, organizovaný známym moderátorom a spevákom Thomasom Puskailerom, sa tento rok zameriava na rôzne témy v oblasti ekológie, pričom dôraz kladie najmä na správnu recykláciu obalov a materiálov. Spoločnosť McDonald’s, ako priateľ projektu a dobrý sused komunity, ktorý v rámci svojej udržateľnej stratégie šíri osvetu aj o dôležitosti správnej recyklácie obalov,  podporila turné v Bratislave a Beladiciach. Rovnako tak urobí aj v 3 ďalších slovenských mestách. Oslávte s ECO TOUR 10. výročie aj vy. 
 
Deti sú naša budúcnosť, a základným princípom udržateľnejšieho spôsobu života by sa mali učiť už od útleho veku. V učebných osnovách sa však tematika ekológie a recyklácie objavuje iba zriedkakedy, a ak áno, nie je vysvetlená do detailov na praktických príkladoch. Aj to je jeden z dôvodov vzniku obľúbenej ekologickej šou s názvom ECO TOUR, ktorú pred 10. rokmi založil spevák Thomas Puskailer. Žiakov zo základných škôl po celom Slovensku hravou formou učí, ako sa správať k prírode a ako správne recyklovať. „Sme veľmi radi, že po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa spolu s Ondrejom Antálekom v alternácii s Martinom Madejom môžeme opäť vrátiť na pódium a otvárať zábavným spôsobom dôležité témy v rámci udržateľnosti. Program ECO TOUR je koncipovaný tak, aby postupne gradoval a držal pozornosť divákov od začiatku až do konca. Súčasťou sú rôzne súťaže, eko-pesničky, eko-fakty, kvíz či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Vážime si zapojenie partnera McDonald’s, ktorý podporuje vystúpenia v piatich slovenských mestách,“ hovorí Thomas Puskailer, spevák a zakladateľ projektu ECO TOUR. Prvú tohtoročnú šou ECO TOUR odohral Thomas v spolupráci s Ondrejom Antálekom 7. októbra v Bratislave. Odštartovali tak veľkú oslavu 10. výročia.
 
Cieľom šou je ukázať žiakom základných škôl, že planéte môžeme pomôcť v rámci nášho každodenného života. Každý má silu urobiť zmenu, a často k tomu stačí zmeniť zopár návykov. Začínať treba vždy od seba. Keď zmeníme seba, vieme zmeniť aj našu planétu. „Vyrastajú s nami deti, a to je naozaj skvelý pocit. Nedávno som stretol študenta, ktorý sa ako tínedžer zúčastnil našej šou. O túto tému sa začal zaujímať natoľko, že teraz študuje environmentalistiku. To je dôvod, prečo robím tento projekt - môžem inšpirovať mladšie generácie k tomu, aby mysleli na lepšiu budúcnosť našej planéty,“ dodáva Puskailer. 
 
Priateľ projektu, spoločnosť McDonald’s, sa v rámci svojej dlhodobej kampane „Naše Pretože“ angažuje v rôznorodých aktivitách, ktorými podporuje šírenie osvety o problematike udržateľnosti, čistejšieho životného prostredia aj o dôležitosti správneho triedenia odpadu. Do ulíc pravidelne vysiela aj svoje špeciálne upratovacie hliadky Trash Patrols, ktoré čistia blízke aj vzdialenejšie okolie reštaurácií McDonald’s. „Záleží nám na znižovaní vplyvu na životné prostredie takisto ako naším zákazníkom. Inovujeme obaly našich produktov, prechádzame na udržateľnejšie materiály a pripájame sa k rôznym externým upratovacím iniciatívam. Málokto vie, že napríklad odpad, ktorý vzniká v prevádzkach, zamestnanci triedia už od roku 2003, a až 74 % odpadu z lokálnych reštaurácií išlo v roku 2019 na ďalšie využitie. Našou snahou je motivovať zodpovedne sa správať nielen zamestnancov, ale aj zákazníkov a verejnosť. Učiť sa správnym návykom je potrebné už od detstva, preto sme sa rozhodli vzdelávací projekt ECO TOUR podporiť,“ dodáva Lucia Poláčeková, PR manažérka spoločnosťi McDonald’s. 
 
Pre McDonald’s je blízka aj téma biodiverzity. Už v minulosti v spolupráci s ornitológmi navrhla spoločnosť umiestniť pri vybratých 20 reštauráciách originálne vtáčie búdky. Neskôr, po zapojení sa do iniciatívy 10 000 stromov, v rámci ktorej spoločnosť financovala výsadbu 26 stromov v hlavnom meste, pribudli k vtáčím búdkam aj hmyzie hotelíky. 

Prihlásenie k newsletteru