Prieskum, ako Slováci vnímajú hygienické opatrenia, odhalil prvenstvo McDonald's

10. december 2020

Bratislava, 10. december 2020 – Gastro biznis už niekoľko mesiacov čelí kríze. S druhou vlnou ochorenia COVID-19 prišli aj celoplošné opatrenia, ktoré odopreli zákazníkom konzumáciu jedál v interiéri a výrazne tak skomplikovali mnohým prevádzkovateľom reštaurácií poskytovanie služieb. Zvýšené požiadavky na hygienu platia už od marca a firmy do nich výrazne investovali. Prieskum, ktorý pre McDonald’s realizovala agentúra MNForce na vzorke 1 000 respondentov, ukázal, ako Slováci vnímajú hygienické opatrenia, aj to, či sa do prevádzok po otvorení vrátia. 

Spoločnosti McDonald’s záleží na tom, aby sa jej zákazníci cítili v jej reštauráciách bezpečne. Aby zistila preferencie Slovákov, nechala si vypracovať prieskum, ktorý odzrkadľuje ich aktuálne aj dlhodobé potreby v rámci hygieny v gastro segmente. 


Hygienické opatrenia aj po skončení pandémie?
Stravovacie zariadenia, zahŕňajúc reštaurácie, bufety aj rýchle občerstvenie, zaviedli už počas prvej vlny COVID-19 viacero hygienických opatrení. Ktoré z nich by Slováci uvítali aj po skončení pandémie? Pre polovicu opýtaných, 51 %,  je dôležitá pravidelná dezinfekcia vnútorných priestorov. Až 47  % respondentov označilo za dôležité dlhodobé hygienické opatrenie bezkontaktné platby a 42 % uvádza dezinfekciu rúk pri vstupe. Tretina opýtaných hovorí, že bezkontaktné objednávky (napr. samoobslužný kiosk), by mali byť po ukončení pandémie v gastre štandardom. Naopak, až 67 % respondentov považuje meranie teploty pri vstupe za hygienické opatrenie, ktoré by malo byť zrušené. Podobne za vyjadrili o zrušení dvojmetrového odstupu zákazníkov, 43 %,  a o hygienických rukaviciach pre personál sa vyjadrilo  23 %.


Ktorú reštauračnú prevádzku v ťažkých časoch Slováci podporia?
S rôznymi opatreniami sa menia aj zvyky a správanie zákazníkov. Menia sa aj kritériá výberu reštaurácií počas pandémie? Ak sa zameriame na všeobecné kritéria výberu reštaurácie, približne 61 % opýtaných považuje za dôležité dodržiavanie hygienických štandardov a približne rovnaká skupina (60 %) si stravovacie zariadenie vyberá podľa vyhovujúceho menu. Takmer polovica respondentov (48 %) sa pri výbere zameriava na cenu jedál a pre 46 % z nás je dôležitá kvalita personálu.

Pri otázke ako sa všeobecné kritériá výberu zmenili počas pandémie z prieskumu vyplynulo, že pre polovicu respondentov je dodržiavanie hygienických štandardov dôležitejšie ako pred pandémiou. Pre 32 % opýtaných je počas pandémie dôležitejšie vyhovujúce menu či cena jedál (31 %). Iba 28  % respondentov odpovedalo, že je pre nich teraz dôležitejšia kvalita personálu, z čoho vyplýva zaujímavý fakt -  väčšina Slovákov si nespája kvalitu hygieny v prevádzkach s vyškoleným personálom. 
 
Ako Slováci hodnotili prevádzky z hľadiska hygieny? 
Dotazník ponúkol respondentom na hodnotenie z hľadiska hygieny viacero značiek reštaurácií a foriem rýchleho stravovania. Slováci tak hodnotili hygienické opatrenia v miestnej reštaurácií, Subway, Burger King, McDonald’s, KFC, na čerpacích staniciach a pri predaji na trhu alebo v stánku (street food). Škála odpovedí sa pri tejto otázke pohybovala v rozmedzí 1 (nízka hygiena) až  5 (vysoká hygiena). Po spočítaní posledných dvoch hodnôt, ktoré predstavujú hodnotenie vysokej a dostatočnej hygieny, najlepšie výsledky zaznamenali miestne reštaurácie, ktoré pozitívne ohodnotilo 69 % Slovákov. Z pomedzi prevádzok rýchleho občerstvenia získal prvenstvo s 57 percentami McDonald’s.  Po ňom nasledovali čerpacie stanice (47 %), KFC (33 %), Subway (30 %), Burger King (29 %) a predaj na trhu alebo v stánku/stret food (26 %).  „Zabezpečenie zdravého a bezpečného prostredia pre našich zamestnancov a zákazníkov je pre nás kľúčová priorita. Od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sme sprísnili vo svojich reštauráciách celý rad hygienických opatrení: častejšia hygiena a dezinfekcia rúk, častejšia dezinfekcia dotýkaných povrchov, zvýšená frekvencia sanitácie a čistenia celej prevádzky. Náklady na hygienické potreby nám vzrástli o viac ako 500 %. Preto sme nesmierne radi, že našu snahu vnímajú aj naši zákazníci,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR supervisor McDonald’s Slovakia.


Vrátia sa Slováci po odznení pandémie do reštaurácií?
S príchodom pandémie museli mnohé prevádzky a reštaurácie rýchlo reagovať a začať ponúkať svojim zákazníkom jedlo prostredníctvom donáškových služieb či vlastného rozvozu. Spoločnosť McDonald’s tesne pred vypuknutím pandémie zaviedla pilotný rozvoz McDelivery v rámci Bratislavy a počas pandémie prišla s konceptom McWalk pre peších zákazníkov a tzv. takeaway obsluhu. Predaj jedla cez  McDrive bol historicky na Slovensku veľmi silný, ale po vypuknutí koronakrízy sa predaj cez tento kanál dokonca zdvojnásobil či strojnásobil. Momentálne obsluhuje zákazníkov každý  McDrive denne o stovky viac šoférov.  
Ako budú Slováci využívať služby v gastro segmente po odznení pandémie? Až 63 % respondentov uviedlo,  že chce jedlo konzumovať v reštaurácii, rovnako ako pred pandémiou. Prísť do reštaurácie osobne a jedlo skonzumovať vo vonkajších priestoroch, kde je zabezpečené vetranie a odstup chce 14 % opýtaných. Iba 11 % chce po odznení pandémie jedlo v reštauráciách iba vyzdvihnúť, a rovnako menšiu  podporu prieskum predpovedá donáškovým službám (9 %). Iba tri percentá z opýtaných  neplánuje do reštaurácií chodiť po odznení pandémie. 

Prihlásenie k newsletteru