Z anglických kníh od McDonald's sa tešia ďalšie dve stredné školy

20. október 2022

Anglický jazyk je jedným z najrozšírenejších svetových jazykov. Na Slovensku sa s ním deti prvýkrát zoznamujú už v škôlke pri rôznych aktivitách alebo hrách. Počas základnej školy sa žiaci naučia jeho základy, avšak najvýraznejšie zdokonalenie prichádza často práve na strednej škole. Bezproblémovú komunikáciu študentom stredných škôl a gymnázií môže zabezpečiť aj aktívne čítanie literatúry v anglickom jazyku, a preto spoločnosť McDonald's pokračuje v úspešnom projekte naštartovanom v roku 2021, vďaka ktorému pomáha zariaďovať funkčné anglické knižnice na vybraných stredných školách na Slovensku. V tomto roku stihla darovať knihy v anglickom jazyku strednej škole v Nitre a najnovšie aj ďalším dvom v Martine a v Liptovskom Mikuláši. 

Množstvo študentov pozná McDonald's ako miesto, kde sa môžu ráno zastaviť na raňajky alebo po škole na obľúbenú zmrzlinu McFlurry. Okrem chutného jedla však jednotka na trhu v gastro segmente realizuje aj množstvo projektov, prostredníctvom ktorých podporuje vzdelávanie, osobnostný rozvoj i pohybové aktivity žiakov a študentov základných a stredných škôl či gymnázií. Dobrým príkladom je aj organizácia tradičného školského futbalového turnaja pre deti základných škôl, ktorý ľudia poznajú ako McDonald's Cup.

Okrem pohybových aktivít je veľmi dôležitá taktiež aktívna znalosť anglického jazyka, ktorý sa stal univerzálnym jazykom dnešného sveta. A keďže spoločnosť McDonald's je ikonickou americkou značkou, zamerala sa práve na obdarovanie stredných škôl potrebnou literatúrou v anglickom jazyku. Z nových anglických knižníc sa tešia už aj študenti v Martine a Liptovskom Mikuláši. 

Dar v podobe anglickej literatúry ocenila riaditeľka Obchodnej akadémie v Martine, Ing. Elena Siráňová: „Veľmi si vážime a boli sme milo prekvapení, že spoločnosť McDonald´s oslovila práve našu obchodnú akadémiu. Na škole chceme budovať anglickú knižnicu, pretože máme päťročný študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, z ktorého už vyšli prví maturanti. Tento dar v podobe knižných anglických titulov od spoločnosti McDonald´s nám ju veľmi obohatí a samozrejme skvalitní vyučovací proces.“

Knihy stredným školám osobne odovzdala Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku, ktorú veľmi teší kladná spätná väzba obdarovaných škôl: ,,Tento projekt, ktorým chceme podporiť výučbu anglického jazyka na stredných školách sme spustili minulý rok. Keďže ohlasy boli veľmi pozitívne, v tomto roku sme v projekte pokračovali a literatúru v anglickom jazyku sme odovzdali už trom školám na Slovensku. Najnovšie Obchodnej akadémii v Martine a Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši.“

Literatúru v cudzom jazyku využijú aj v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši na novom vzdelávacom krúžku v anglickom jazyku. ,,Sme veľmi vďační spoločnosti McDonald’s za tento dar v podobe anglickej literatúry. Množstvo študentov odrádza od čítania v cudzom jazyku hrúbka knihy, zložitá štylistika alebo nie úplne atraktívna téma. Počas písomnej časti maturít však môžu mať študenti problém, a preto je dôležité, aby sme mali cudzojazyčnú beletriu aj na našej škole. Novinkou u nás je aj realizácia krúžku e-Reader, vďaka ktorému sa spoločne so študentmi učíme pracovať s textom, vedieme diskusiu o prečítanom texte a následne svoje myšlienky dávame do písomnej podoby vo forme esejí,“ povedala Mgr. Katarína Piatková, učiteľka anglického jazyka.

Prihlásenie k newsletteru