Zavrieť ×

Podmienky používania služieb on-line spoločnosti McDonald's (Slovensko)

DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA („PODMIENKY“) TAK, ABY STE IM POROZUMELI. OBSAHUJÚ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI MCDONALD´S A INÉ USTANOVENIA, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

Inštaláciou, sprístupnením alebo používaním akýchkoľvek webových stránok, mobilných aplikácií, e-mailových informačných bulletinov a odberov a ďalších digitálnych funkcií, kde sú tieto podmienky uverejnené alebo zmienené (spoločne ďalej len „služby on-line“), uzatvárate záväznú dohodu s McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČO 31 392 229, so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02, zapísanú v registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 8686/B (ďalej len „spoločnosť McDonald's“, „my“ alebo „nás“).

V našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame, akým spôsobom získavame, používame a poskytujeme informácie.

Služby on-line nie sú určené na používanie ani nie sú zacielené na osoby, ktoré nedosiahli vek 16 rokov. Ak ste nedosiahli veku 16 rokov, musíte tieto podmienky posúdiť spolu s rodičom alebo zákonným zástupcom a oni musia tieto podmienky pochopiť a odsúhlasiť, aby ste mohli služby on-line využívať.

Ak vy alebo váš rodič alebo zákonný zástupca nesúhlasíte s týmito podmienkami, musíte okamžite prestať používať služby on-line a požiadať, aby spoločnosť McDonald's zrušila akýkoľvek účet služieb on-line, ktorý ste založili. O vymazanie účtu môžete požiadať odoslaním e-mailu na adresu mcdonaldsapps.com/account. Uveďte e-mailovú adresu účtu, ktorý chcete nechať vymazať.

1. Informácie o službách on-line.

2. Naše informačné postupy a komunikácia s vami.

3. Ponuky

4. Vlastníctvo a oprávnenia na služby on-line.

5. Používateľské príspevky a nevyžiadané nápady

6. Prijateľné použitia a obmedzenia služieb on-line.

7. Obmedzenie zodpovednosti a vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti.

8. Aplikácie Apple

9. Rôzne.