Kontakty

McDonald’s Slovakia spol. s r.o.

So sídlom:
Kráľovské údolie 1, 811 02 Bratislava
IČ: 31 392 229
DIČ: SK 2020305606
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8686/B
Tel.: +421 2 5441 8590, +420 222 007 111
Fax: +421 2 5441 8591
E-mail: pripominky@cz.mcd.com

Zamestnanie, kariéra, brigády
adriana.bohacova@cz.mcd.com

Real Estate
expanze@cz.mcd.com

Pre zaslanie správy, prosíme, vyberte tému. Za účelom skvalitňovania našich služieb sú všetky políčka povinné. Prosíme, dôkladne si preštudujte všetky ponúkané možnosti. Ďakujeme za Váš čas.

Zavolajte nám
Nájdite kontakt na reštauráciu


Napíšte nám

Typ správy:

Váš e-mail:

Text:

Pripojte súbor – napr. Fotografiu:

Reštaurácia:

Dátum a čas návštevy:

Miesto obsluhy:

Téma:

Váš e-mail:

Text:

Pripojte súbor – napr. fotografiu:

Téma:

Váš e-mail:

Text:

Pripojte súbor – napr. Fotografiu:

Reštaurácia:

Miesto obsluhy:

Téma:

Váš e-mail:

Text:

Pripojte súbor – napr. fotografiu: