Globálne prehlásenie spoločnosti McDonald’s o ochrane súkromia

Toto prehlásenie o ochrane súkromia popisuje, akým spôsobom McDonald’s zhromažďuje, používa, chráni a sprístupňuje osobné údaje svojich zákazníkov. Výraz „zákazníci“ označuje osoby, ktoré navštevujú naše reštaurácie, používajú naše webové stránky či mobilné aplikácie alebo sú s nami v inom kontakte.

V niektorých krajinách, kde pôsobíme, platia právne predpisy, podľa ktorých sme povinní svojim zákazníkom v týchto krajinách poskytovať určité informácie o ochrane súkromia. Toto prehlásenie o ochrane súkromia ako také zahrnuje dve časti – globálne platné prehlásenie a informovanie pre konkrétnu krajinu.

Táto úvodná časť popisuje, akým spôsobom spoločnosť McDonald’s zhromažďuje, používa, chráni a sprístupňuje údaje svojich zákazníkov. Ak existujú určité odchýlky pre konkrétnu krajinu alebo sme podľa platných národných právnych predpisov povinní poskytnúť dodatočné informácie, nahliadnite do detailné špecifikácie spracovanie pro Vašu krajinu osobních údajov.

Správcom vašich osobných údajov je subjekt spoločnosti McDonald’s pôsobiaci v jurisdikcii, v ktorej sú vaše osobné údaje získané. Berte, prosím, na vedomie, že v niektorých krajinách môže existovať ďalší subjekt, ktorý je správcom údajov. Ak si prajete viac informácií o správcovi vašich osobných údajov, nahliadnite do detailné špecifikácie spracovanie pro Vašu krajinu osobních údajov nižšie.

Ak ste zákazníkom McDonald’s v krajine mimo Slovensko, nájdete príslušné prehlásenie o ochrane súkromia na národných webových stránkach McDonald’s pre dané krajiny. Národné webové stránky spoločnosti McDonald’s sú k dispozícii tu.

Mnohé z našich reštaurácií vlastnia a prevádzkujú držitelia franšíz, ktorí sú nezávislými podnikateľskými subjektmi. Toto prehlásenie o ochrane súkromia neplatí pre držiteľov našich franšíz ani pre webové stránky či mobilné aplikácie, ktoré tieto subjekty prevádzkujú. Ak si prajete informácie o tom, ako držitelia našich franšíz využívajú informácie zákazníkov, nahliadnite priamo do ich oznámení o ochrane súkromia.

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak navštevujete naše reštaurácie, používate naše webové stránky či mobilné aplikácie („online služby“) alebo ste s nami v inom kontakte (súhrnne „služby“). Údaje, ktoré zhromažďujeme, spadajú do troch kategórií: (a) informácie, ktoré nám poskytnete; (b) informácie, ktoré zhromažďujeme automatizovanými postupmi; a (c) informácie, ktoré získavame z iných zdrojov.

Všeobecne platí, že nám svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Môžu sa však objaviť situácie, keď je poskytnutie vašich osobných údajov nevyhnutné na poskytnutie určitej služby, prípadne sa vyžaduje zo zákona. Berte, prosím, na vedomie, že v určitých prípadoch vám nemusíme byť schopní poskytnúť svoje služby, pokiaľ nám dané údaje neposkytnete. Ak bude poskytnutie vašich osobných údajov nevyhnutné, dáme vám vedieť.

Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme skombinovať s informáciami, ktoré sa získavajú automatizovanými postupmi, prípadne s informáciami, ktoré získame z iných zdrojov.

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete.

V závislosti od toho, akým spôsobom medzi nami prebieha kontakt, nám môžete poskytnúť nasledujúce údaje:

 • osobné informácie – napríklad svoje meno, poštovú či e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia a iné kontaktné informácie – ak sa registrujete v rámci našich online služieb, prihlásite sa k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi), zapojíte sa do jednej z našich súťaží, prípadne nás kontaktujete telefonicky či prostredníctvom našich online služieb;
 • transakčné informácie vrátane informácií o produktoch, ktoré nakupujete, cien, spôsobu úhrady a informácií o platbe;
 • informácie o účte – napríklad vaše užívateľské meno a heslo (alebo iný údaj, ktorý vás identifikuje) používané na prístup k našim online službám alebo na nákup či využívanie našich produktov a služieb;
 • profilové informácie vrátane produktov a služieb, ktoré máte radi, prípadne informácie o čase, kedy k nám radi chodíte; a
 • iné osobné informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete počas kontaktu s nami.

Informácie zhromažďujeme automatizovanými postupmi.

Môžeme používať automatizované technológie s cieľom zbierať informácie z vášho počítačového systému či mobilného zariadenia, a to počas vašich návštev v našich reštauráciách, užívania našich online služieb či technológií v rámci reštaurácií. Automatizované technológie môžu zahŕňať súbory cookies, miestne zdieľané objekty a internetové tagy. Viac informácií o súboroch cookies a iných technológiách je uvedených dole v článku 6.

Môžeme zhromažďovať vaše nasledujúce informácie:

 • adresa internetového protokolu (IP);
 • dátum a čas prístupu k našim online službám či technológiám v reštauráciách;
 • názov a URL súboru získaného v čase, keď používate naše online služby;
 • operačný systém počítača alebo mobilného zariadenia a typ prehliadača;
 • typ mobilného zariadenia a jeho nastavenie;
 • jedinečné identifikačné číslo vášho zariadenia (UDID) alebo identifikačné číslo vášho mobilného zariadenia (MEID);

výrobné číslo zariadenia a jednotlivých komponentov;

 • reklamné identifikátory ( IDFA alebo IFA) či podobné identifikátory;
 • odkazujúci web (teda stránka, ktorá vás priviedla na naše webové stránky) alebo aplikácia; a
 • informácie o tom, ako používate naše online služby – napríklad aké stránky v rámci našich webov či mobilných aplikácií navštívite.

Naše online služby a technológie v reštauráciách môžu zhromažďovať údaje o presnej polohe vášho mobilného zariadenia alebo počítača pomocou geolokalizácie a technológií, ako sú GPS, Wi-Fi, Bluetooth, alebo blízkosti základňovej stanice. Pri väčšine mobilných zariadení a počítačových systémov budete vyzvaní, aby ste spoločnosti McDonald’s udelili súhlas so spracovaním týchto informácií. Svoj súhlas so zhromažďovaním týchto údajov môžete odvolať pomocou nastavenia daného zariadenia či webového prehliadača. Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako nám zabrániť v zhromažďovaní presných informácií o vašej polohe, odporúčame vám obrátiť sa na svojho poskytovateľa mobilných služieb, výrobcu mobilného zariadenia či poskytovateľa webového prehliadača. Niektoré online služby a technológie v reštauráciách nemusia bez informácií o vašej polohe správne fungovať. Ak budete chcieť, aby sme vymazali nami získané informácie, ktoré by mohli identifikovať vašu presnú polohu, kontaktujte nás prostredníctvom nášho globálneho či miestneho oddelenia na ochranu osobných údajov (Data Protection Office), a to pomocou dole uvedených kontaktných údajov. Zo zákona môžeme byť povinní určité informácie si ponechať.

Zhromažďujeme informácie z iných zdrojov.

Informácie o vás môžeme rovnako získavať od iných spoločností a organizácií vrátane verejných databáz, platforiem sociálnych sietí alebo externých partnerov – napr. subjektov, ktoré zaisťujú analytické či marketingové služby. Rovnako môžeme zhromažďovať informácie, ktoré sú verejne dostupné. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie z vášho verejného profilu, ak s nami budete v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí. Rovnako môžeme zhromažďovať komunikáciu v rámci sociálnych sietí, ktorá je nám určená alebo ktorá sa nás týka.

Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme skombinovať s informáciami, ktoré sa získavajú automatizovanými postupmi, prípadne s informáciami, ktoré získame z iných zdrojov.

Informácie, ktoré získame, môžeme používať nasledujúcimi spôsobmi.

Na poskytovanie našich služieb a realizáciu transakcií s vami:

 • plnenie vašich žiadostí, uspokojovanie objednávok a spracovávanie platieb za naše produkty a služby;
 • komunikácia s vami v súvislosti s vašimi objednávkami, nákupmi alebo účtami u nás, prípadne v súvislosti s žiadosťami, otázkami a pripomienkami;
 • poskytovanie online služieb, čo zahŕňa naše webové stránky a mobilné aplikácie; a
 • poskytovanie zákazníckej podpory vrátane riešenia akýchkoľvek problémov týkajúcich sa našich služieb.

Na ponuku a zlepšovanie našich služieb a na nasledujúce ďalšie legitímne podnikateľské záujmy:

 • poskytovanie informácií o našich produktoch a službách, súťažiach, ponukách, reklamných či mimoriadnych akciách, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať;
 • poskytovanie informácií o produktoch a službách našich obchodných partnerov;
 • prispôsobenie zákazníckej skúsenosti v našich reštauráciách a v rámci našich online služieb;
 • riadenie našej podnikateľskej činnosti vrátane vývoja nových produktov a služieb, realizácia spotrebiteľských či prevádzkových výskumov a hodnotenie účinnosti našich predajných, marketingových a reklamných činností;
 • používanie analytických nástrojov a technológií na profilovanie s cieľom personalizovať vašu zákaznícku skúsenosť, poskytovať obsah (vrátane reklamy) podľa vašich záujmov a spôsobu, akým používate naše online služby či technológie v reštauráciách, riadenie našej podnikateľskej činnosti, podpora pri diagnostike technických a servisných problémov, správa našich online služieb a technológií v reštauráciách, identifikácia užívateľov našich online služieb, identifikácia zariadenia s cieľom predchádzať podvodom, zber demografických informácií o našich zákazníkoch a určovanie spôsobov užívania našich služieb;
 • údržba, správa a vylepšovanie našich produktov, ponúk, propagačných akcií a online služieb či iných technológií;
 • zaistenie a zabezpečenie našich sietí a systémov.

Plnenie príslušných právnych predpisov:

 • ochrana pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, nárokmi či ďalšími záväzkami a ich identifikácia a prevencia;
 • plnenie zákonných povinností a našich pravidiel;
 • určenie, uplatňovanie či obrana zákonných nárokov; a
 • monitorovanie a hlásenie problémov s dodržovaním právnych predpisov.

Na základe vášho súhlasu (ak sa zo zákona vyžaduje) môžeme používať nami získavané údaje, aby sme:

 • vám zasielali e-maily či textové správy o našich produktoch a službách, súťažiach, ponukách, reklamných či mimoriadnych akciách, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať;
 • vám zasielali e-maily či textové správy o produktoch a službách našich obchodných partnerov;
 • poskytovali služby na základe polohy;
 • poskytovali online služby deťom (ak sa získal súhlas rodičov);
 • využívali súbory cookies a podobné technológie; a
 • vám poskytovali online služby, ktoré zahrnujú webové stránky či mobilné aplikácie.

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme používať aj inými spôsobmi. O týchto spôsoboch vás budeme informovať v okamihu, keď budú dané informácie zhromažďované, prípadne vás v tejto veci požiadame o váš súhlas.

Vaše osobné údaje nepredávame, pričom ich sprístupňujeme výhradne v súlade s ustanoveniami tohto prehlásenia o ochrane súkromia.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať v rámci skupiny McDonald’s. Skupina McDonald’s zahŕňa spoločnosť McDonald’s, naše pridružené subjekty, dcérske spoločnosti a držiteľov našich franšíz. Zoznam týchto subjektov alebo údaj o tom, kde môžete nájsť viac informácií, je dostupný tu. Členovia skupiny McDonald’s, ktorí od nás dostanú dané údaje, nemôžu tieto údaje používať či ďalej šíriť iným spôsobom, než je stanovené v tomto prehlásení o ochrane súkromia.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať dodávateľom, ktorí nám poskytujú svoje služby, napríklad plnenie objednávok, zaisťovanie spracovania údajov a iné služby v oblasti informačných technológií, riadenie propagačných akcií, súťaží, žrebovanie cien a lotérií, vykonávanie výskumov a analýz a personalizácia skúseností jednotlivých zákazníkov spoločnosti McDonald’s. Týmto dodávateľom neumožňujeme, aby dané údaje používali alebo ich poskytovali na akýkoľvek iný účel, než je poskytovanie služieb naším menom.

Zo strategických a iných obchodných dôvodov sa môžeme rozhodnúť predať či previesť celé naše podnikanie alebo jeho časť. V rámci takéhoto predaja či prevodu môžeme nami získané a uchovávané informácie – vrátane osobných údajov – predať komukoľvek, kto sa bude na danom predaji či prevode podieľať.

Môže dôjsť k situáciám, keď budeme sprístupňovať informácie, ak vás tieto priamo neidentifikujú. Môžeme napríklad sprístupniť anonymné, agregované štatistiky o tom, ako využívate naše online služby. Prípadne môžeme skombinovať informácie o vás s informáciami o ostatných zákazníkoch a sprístupniť tieto informácie spôsobom, ktorý neodkazuje na konkrétnych zákazníkov.

Sme oprávnení používať či sprístupniť osobné údaje, ak je to nevyhnutné na dodržiavanie akýchkoľvek právnych predpisov, nariadení či zákonných požiadaviek, na ochranu našich online služieb a technológií v reštauráciách, na uplatnenie či bránenie zákonných nárokov, na ochranu práv, záujmov, bezpečnosti a zabezpečenia našej organizácie, našich zamestnancov, držiteľov franšíz alebo verejnosti, prípadne v súvislosti s vyšetrovaním podvodov či inej trestnej činnosti alebo porušení našich pravidiel.

Chápeme, aké dôležité je chrániť vaše súkromie pri využívaní našich online služieb. Obzvlášť sa usilujeme o to, aby sme chránili súkromie detí, ktoré navštevujú či používajú naše online služby. Ak si prajete viac informácií o tom, ako konkrétna krajina chráni súkromie detí, nahliadnite do detailné špecifikácie spracovanie pro Vašu krajinu osobních údajov.

Odporúčame rodičom, aby pravidelne monitorovali a kontrolovali online aktivity svojich detí. Ak máte akékoľvek otázky o postupoch v oblasti ochrany súkromia detí, kontaktujte, prosím, naše globálne či miestne oddelenie na ochranu osobných údajov (Data Protection Office), a to pomocou dole uvedených kontaktných údajov. Ak sa rozhodnete kontaktovať miestne oddelenie na ochranu osobných údajov, nahliadnite do detailné špecifikácie spracovanie pro Vašu krajinu osobních údajov.

Marketingové oznámenia

Ak ste súhlasili s doručovaním našich marketingových oznámení, môžete tento súhlas neskôr odvolať, a to podľa pokynov na odvolanie súhlasu uvedených v jednotlivých marketingových oznámeniach. Všeobecne sú vaše preferencie týkajúce sa komunikácie vrátane pokynov o prípadnom odvolaní súhlasu k dispozícii v profilovej časti online služieb, ktoré využívate. V niektorých prípadoch je možné upraviť preferencie týkajúce sa komunikácie prostredníctvom nastavenia vášho zariadenia. Svoj súhlas môžete taktiež odvolať prostredníctvom nášho globálneho či miestneho oddelenia na ochranu osobných údajov (Data Protection Office), a to pomocou dole uvedených kontaktných údajov. Ak sa rozhodnete kontaktovať miestne oddelenie na ochranu osobných údajov, nahliadnite do detailné špecifikácie spracovanie pro Vašu krajinu osobních údajov.

Ak odvoláte svoj súhlas s doručovaním našich marketingových oznámení, môžeme vám i naďalej zasielať informácie o vašich transakciách, účtoch, ktoré u nás máte, a o prípadných súťažiach, žrebovaniach či lotériách, do ktorých ste sa zapojili. Odvolanie súhlasu pre určitú formu komunikácie neznamená súčasné odvolanie súhlasu pre iné formy. Napríklad v prípade, že odvoláte svoj súhlas s doručovaním marketingových e-mailov, môžeme vám i naďalej zasielať marketingové textové správy, ak ste s ich doručovaním súhlasili. Berte, prosím, na vedomie, že ak dostávate oznámenie od franšízy spoločnosti McDonald’s, je nutné odvolať svoj súhlas priamo u tohto subjektu.

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám na ich vlastné aktivity priameho marketingu, ak nám v tejto veci neudelíte súhlas. Ak vám zašleme určité oznámenie a vy budete súhlasiť, budeme vaše osobné údaje sprístupňovať v súlade s vašimi pokynmi.

Vaše práva v oblasti osobných údajov

V niektorých krajinách majú fyzické osoby v súvislosti so spracovaním nami získaných osobných údajov právo na prístup k týmto údajom, ich opravu, odovzdávanie, obmedzenie, výmaz a právo vznášať námietky voči ich spracovaniu. V týchto krajinách sú fyzické osoby rovnako oprávnené odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak si prajete viac informácií o týchto právach a o krajinách, kde fyzickým osobám tieto práva náležia, nahliadnite do príslušných specifikácií pre konkrétne krajiny. Rovnako môžete navštíviť Centrum pre práva podľa nariadenia GDPR.

My aj naši dodávatelia, ktorí nám poskytujú svoje služby, môžeme používať súbory, internetové tagy a iné podobné technológie v rámci našich online služieb a iných oblastí týkajúcich sa nášho podnikania, napríklad v súvislosti s online reklamou, a to s cieľom zhromažďovať informácie a poskytovať vami požadované služby či produkty.

Súbory cookies a iné technológie

Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý je umiestnený v rámci webového prehliadača či zariadenia užívateľa internetu, pričom slúži na to, aby si zapamätal a/alebo získaval informácie o danom užívateľovi. Niektoré krajiny, v ktorých pôsobíme, môžu taktiež mať pravidlá na používanie súborov cookies. Tieto konkrétne informácie pre Vašu krajinu sú uvedené ďalej.

„Internetový tag“ predstavuje malý objekt alebo obraz, ktorý je vložený priamo do webovej stránky, aplikácie alebo e-mailu a ktorý má sledovať aktivitu. Niekedy sa tieto tagy označujú ako pixelové tagy.

Berte, prosím, na vedomie, že:

 • pri používaní našich online služieb sa môžu využívať súbory cookies;
 • ponúkame určité funkcie, ktoré sú k dispozícii výhradne prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií;
 • môžeme využívať súbory cookies a iné monitorovacie technológie na jednotlivé relácie (čiže počas vašej návštevy) aj ich trvalé formy (na určitý fixný čas);
 • naše online služby a iné oblasti týkajúce sa nášho podnikania môžu využívať internetové tagy.

Používame súbory cookies, internetové tagy a iné podobné technológie, aby sme zhromažďovali informácie na účely uvedené v tomto prehlásení o ochrane súkromia. Informácie získané prostredníctvom týchto technológií môžeme taktiež skombinovať s informáciami, ktoré sme o vás získali inými spôsobmi uvedenými v tomto prehlásení o ochrane súkromia.

Tieto technológie môžeme používať, aby sme:

 • vás alebo vaše zariadenie jednoznačne identifikovali;
 • vám umožnili prístup k našim online službám a ich užívaniu, pričom bez nich naše online služby nemusia správne fungovať;
 • prehĺbili zabezpečenie systému, ak je to vhodné;
 • získali štatistické údaje – s cieľom sledovať využívanie našich webových stránok a mobilných aplikácií;
 • zlepšili naše produkty a služby;
 • mohli monitorovať výkonnosť našich online služieb (napr. prevádzka, chyby, čas nahrávania stránok, obľúbené časti, atď.);
 • si vás pamätali – pre väčšie pohodlie – v rámci vašich návštev našich online služieb;
 • umožnili upraviť na mieru vašu zákaznícku skúsenosť;
 • vám mohli predkladať naše ponuky prostredníctvom cielenej reklamy; a
 • mohli zaisťovať iné účely popísané v časti tohto prehlásenia o ochrane súkromia nazvanej Ako používame informácie, ktoré získame.

Môžeme napríklad používať určité technológie, aby sme určili, či ste otvorili e-mail alebo klikli na odkaz uvedený v e-maile, ako používate stránky a obsah našich mobilných aplikácií alebo či ste klikli na online reklamu spoločnosti McDonald’s.

My aj ostatné subjekty (napríklad naše reklamné siete) môžeme tieto technológie používať na zber informácií o vašej online aktivite, a to v čase aj v rámci webov a zariadení tretích strán, pri používaní našich online služieb, aby sme vám mohli ďalej prispôsobiť vašu zákaznícku skúsenosť.

Ak nechcete, aby boli využívané súbory cookies, alebo chcete, aby vás váš prehliadač upozornil na použitie týchto súborov, upravte si nastavenie svojho webového prehliadača. Ak si prajete informácie o zmene nastavení pre súbory cookies, kliknite na časť „Pomoc“ vo svojom prehliadači. Ak zakážete všetky súbory cookies, nemusíte mať k dispozícii všetky funkcie webových stránok.

Niektoré novšie webové prehliadače môžu ponúkať možnosť „Nesledovať“. Tá webovým stránkam, ktoré navštívite, odovzdáva informáciu o tom, že si neprajete, aby bola vaša aktivita monitorovaná. Spoločnosť McDonald’s aktuálne neprijíma opatrenia na to, aby reagovala na tieto signály („Nesledovať“), pretože zatiaľ nebol vytvorený jednotný technologický štandard. Aj naďalej sledujeme nové technológie a môžeme určitý štandard prijať, len čo bude vytvorený.

Ak je v rámci našich online služieb k dispozícii video, môžeme nastavovať a monitorovať videá, ktoré ste si pozreli. Týmto súhlasíte s tým, aby sme sledovali pozeranie videí z vašej strany prostredníctvom našich online služieb alebo externých sociálnych sietí, a to až počas dvoch rokov – prípadne v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi alebo kým svoj súhlas neodvoláte.

Ďalšie informácie o tom, ako sa používajú súbory cookies a iné technológie v rámci krajiny, v ktorej ste zákazníkom, môžu byť k dispozícii ve špecifikácii pre konkrétnu krajinu.

Cielená reklama

Ak budete používať naše online služby, môžeme (a naši dodávatelia, ktorí nám poskytujú svoje služby, môžu) zhromažďovať informácie o vašej aktivite tak, aby sme vám mohli ponúkať reklamu prispôsobenú na mieru vašim záujmom.

Vzhľadom na to, že pôsobíme v rámci reklamných sietí, môžete určité reklamy vidieť aj na iných webových stránkach. Tieto siete nám umožňujú diferencovať informácie, ktoré vám zasielame, na základe vašich záujmov, vašich iných informácií a podľa príslušného kontextu. Reklamné siete tak sledujú vašu online aktivitu v čase prostredníctvom súborov cookies, internetových tagov a logov webových serverov. Dané informácie používajú na to, aby vám zobrazovali reklamy, ktoré by vás mohli obzvlášť zaujímať. Reklamné siete, ktorých sme súčasťou, môžu zhromažďovať informácie o vašich návštevách webových stránok, ktoré sú tiež súčasťou danej reklamnej siete – napríklad stránky či reklamy, ktoré si prezriete, a informácie o tom, ako webové stránky používate. Dané informácie používame – v rámci našich online služieb aj webových stránok tretích strán, ktoré sú súčasťou reklamných sietí – na to, aby sme vám poskytovali reklamu upravenú na mieru a mohli hodnotiť, aký účinný náš marketing skutočne je.

Svoj súhlas s cielenou reklamou môžete odvolať na stránke www.aboutads.info/choices alebo www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Ak svoj súhlas odvoláte, budete aj naďalej dostávať reklamu, avšak táto nebude upravená podľa vašich záujmov.

Naše online služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré prevádzkujú tretie strany. Ak niektoré z týchto odkazovaných webových stránok navštívite, mali by ste si preštudovať pravidlá ochrany súkromia, podmienky a iné pravidlá týchto webových stránok. Za tieto pravidlá a postupy tretích strán nenesieme zodpovednosť. Akékoľvek informácie, ktoré týmto organizáciám poskytnete, sa riešia podľa pravidiel ochrany súkromia, podmienok a iných pravidiel týchto subjektov.

V rámci našich online služieb môžu byť rovnako zastúpení poskytovatelia iných aplikácií, nástrojov, widgetov a plug-inov, napr. tlačidlá „Like“ spoločnosti Facebook; títo poskytovatelia môžu rovnako používať automatizované spôsoby zberu informácií o tom, ako dané funkcie používate. Tieto subjekty tak môžu vaše informácie používať v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.

Usilujeme sa o to, aby sme prijímali vhodné opatrenia určené na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Naše technické, organizačné a fyzické procesy sú navrhnuté tak, aby chránili osobné údaje pred náhodnou, nezákonnou či neoprávnenou stratou, prístupom, zverejnením, používaním, zmenou alebo zničením. Aj keď sa snažíme svoje informačné systémy chrániť, žiadne webové stránky, mobilné aplikácie, počítačové systémy či prenosy informácií na internete či inej verejnej sieti nie sú 100 % bezpečné.

Vaše osobné údaje uchovávame na čas nevyhnutný na plnenie účelov uvedených v tomto prehlásení o ochrane súkromia a na plnenie našich pravidiel o archivácii záznamov (ak zo zákona nevyplývajú dlhšie lehoty). Naše pravidlá týkajúce sa záznamov odrážajú príslušné právne predpisy. Vaše osobné údaje si ponecháme a budeme používať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie príslušných zákonných povinností (napríklad ak sme povinní si určité informácie ponechať, aby sme splnili ustanovenia príslušných daňových či finančných zákonov), riešenie sporov, uplatňovanie našich zmlúv a na iné účely uvedené v tomto prehlásení.

Spoločnosť McDonald’s je globálna organizácia, pričom jej obchodné procesy, manažérske štruktúry a technické systémy sú cezhraničné. V tejto súvislosti môžeme sprístupňovať vaše osobné údaje v rámci skupiny McDonald’s a na základe hore uvedených použití ich odovzdávať do krajín, v ktorých pôsobíme. Akékoľvek medzinárodné odovzdávanie osobných údajov bude realizované v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Niektoré krajiny, v ktorých pôsobíme, môžu mať konkrétne požiadavky týkajúce sa medzinárodného odovzdávania osobných údajov. Tieto konkrétne informácie sú podľa jednotlivých krajín uvedené ve špecifikáciích pre konkrétne krajiny.

Účasť spoločnosti McDonald’s v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA

Spoločnosť McDonald’s sa účastní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA („štít na ochranu osobných údajov“), ktorý zaisťuje Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných údajov z členských krajín Európskej únie a Švajčiarska. Z účasti spoločnosti McDonald’s v rámci štítu na ochranu osobných údajov plynie to, že spoločnosť podlieha vyšetrovacej a výkonnej právomoci Federálnej obchodnej komisie. Kompletný zoznam všetkých účastníkov štítu na ochranu osobných údajov – vrátane spoločnosti McDonald’s – je k dispozícii na adrese https://www.privacyshield.gov/list.

Ako účastník štítu na ochranu osobných údajov je spoločnosť McDonald’s viazaná zásadami štítu na ochranu osobných údajov s ohľadom na všetky osobné údaje získané z Európskej únie a Švajčiarska podľa štítu na ochranu osobných údajov, pričom potvrdila, že tieto zásady dodržuje. Chceli by sme vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach:

 • Spoločnosť McDonald’s môže sprístupniť osobné údaje, ktoré sú predmetom zásad štítu na ochranu osobných údajov, dodávateľom, ktorí spoločnosti poskytujú svoje služby, a to podľa ustanovenia článku 3. Spoločnosť McDonald’s môže podľa štítu na ochranu osobných údajov niesť zodpovednosť, ak títo dodávatelia spracovávajú príslušné osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore so štítom na ochranu osobných údajov, pričom spoločnosť McDonald’s nesie zodpovednosť za udalosť vedúcu k vzniku škody.
 • Spoločnosť McDonald’s môže zverejniť osobné údaje získané podľa štítu na ochranu osobných údajov v reakcii na zákonné žiadosti verejných orgánov vrátane plnenia požiadaviek národných bezpečnostných orgánov či orgánov činných v trestnom konaní.
 • Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť McDonald’s dostala podľa štítu na ochranu osobných údajov, a podľa svojho uváženia obmedziť použitie a poskytovanie týchto údajov zo strany spoločnosti McDonald’s. Ak chcete uplatniť toto svoje právo, kontaktujte, prosím, spoločnosť McDonald’s na dole uvedenej adrese, telefónnom čísle alebo e-maile.

Postupy spoločnosti McDonald’s v oblasti ochrany súkromia sú uvedené v tomto prehlásení o ochrane súkromia. Ak budete mať akékoľvek otázky, obavy či sťažnosti týkajúce sa postupov spoločnosti v oblasti ochrany súkromia a účasti v rámci štítu na ochranu osobných údajov, neváhajte nás (spoločnosť McDonald’s) kedykoľvek kontaktovať – jednoducho použite dole uvedenú adresu, telefónne číslo alebo e-mail. Svoju sťažnosť môžete rovnako adresovať priamo miestnemu úradu na ochranu osobných údajov, pričom spoločnosť McDonald’s bude s týmto úradom pri riešení vášho problému spolupracovať.

Ak spoločnosť McDonald’s nedokáže vyriešiť vaše sťažnosti týkajúce sa osobných informácií prijatých spoločnosťou McDonald’s podľa štítu na ochranu osobných údajov, máte právo prípadné nevyriešené otázky odovzdať organizácii JAMS , čiže nezávislej službe na riešenie sporov v USA, ktorá vám poskytne bezplatnú pomoc. Ak potrebujete pomoc pri nevyriešených otázkach, kliknite tu. Ak vaše problémy nedokáže JAMS vyriešiť, máte právo za určitých podmienok začať záväzné rozhodcovské konanie. Ak si prajete viac informácií o tejto možnosti, kliknite tu.

Berte, prosím, na vedomie, že hore uvedené procesy sa týkajú len riešenia sporov vo veci osobných údajov prijatých spoločnosťou McDonald’s podľa štítu na ochranu osobných údajov. Všetky ostatné spory, ktoré budete mať so spoločnosťou McDonald’s alebo akýmikoľvek inými členmi skupiny McDonald’s, prípadne so zástupcami, agentmi, činiteľmi, predstaviteľmi, vedúcimi či bežnými pracovníkmi, sa musia riešiť v súlade s podmienkami príslušných webových stránok, mobilných aplikácií, e-mailových informačných bulletinov, e-mailových subskripcií alebo iných digitálnych prostriedkov vlastnených či ovládaných určitým členom skupiny McDonald’s.

Viac informácií o štíte na ochranu osobných údajov a zobrazenie certifikátov spoločnosti McDonald’s nájdete na webových stránkach štítu na ochranu osobných údajov.

Toto prehlásenie o ochrane súkromia je účinné k dátumu uvedenému v jeho úvode. Toto prehlásenie o ochrane súkromia môžeme z času na čas upraviť. Ak tak učiníme, zverejníme upravené znenie a upravíme „dátum poslednej aktualizácie“ (čiže dátum jeho platnosti) v úvode prehlásenia. Ak si prajete najaktuálnejšiu verziu prehlásenia, mali by ste tieto webové stránky pravidelne kontrolovať.

V súvislosti s postupmi spoločnosti McDonald’s v oblasti ochrany súkromia nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho globálneho či miestneho oddelenia na ochranu osobných údajov (Data Protection Office). Naše miestne oddelenia na ochranu osobných údajov vám môžu poskytnúť podporu s ohľadom na otázky či informácie o konkrétnych krajinách. Kontaktné informácie miestnych oddelení na ochranu osobných údajov sú k dispozícii ve špecifikáciích pre jednotlivé krajiny.

Globálne oddelenie na ochranu osobných údajov (Global Data Protection Office)

K rukám: Global Data Protection Office

Ochrana súkromia v spoločnosti McDonald’s, odd. 282

110 North Carpenter Street

Chicago, IL 60607-2101, USA

contact.privacy@us.mcd.com

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia nadväzuje na globálne vyhlásenie McDonald’s o ochrane súkromia a špecifikuje podmienky spracovania osobných údajov na území Slovenskej republiky.

Naše McDonald´s spoločnosti sú si vedomé, že Vás zaujíma, ako je nakladané s Vašimi osobnými údajmi. Tieto zásady podrobne popisujú, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame, používame a odovzdávame Vaše osobné údaje (osobným údajom sa rozumie informácia týkajúca sa určitej fyzickej osoby, ktorú možno na základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať).

Upozornenie: Mnohé reštaurácie McDonald’s sú vlastnené a spravované franšízantami – prevádzkovateľmi licencie McDonald’s, ktorými sú nezávislí podnikatelia a podnikateľky. Niektorí z nich majú tiež svoje vlastné internetové stránky. V mnohých prípadoch sa tieto stránky franšízantov riadia politikou ochrany osobných údajov McDonald’s. Skontrolujte si však, prosím, aké zásady ochrany osobných údajov sú platné na každej takejto stránke.

Správcom osobných údajov je spoločnosť McDonald’s Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02.

Aké údaje a za akým účelom spracovávame?
K naplneniu primárneho účelu webovej stránky, ktorým je monitoring vlastných nákupov cez darčekovú kartu a vlastná správa karty, spracovávame Váš email a tiež číslo Vašej karty a aktivačný kód. Adresa je tiež hlavný identifikátor, ktorý nám pomôže Vás identifikovať pri prípadných žiadostiach súvisiacich so správou osobných údajov.
Pri prihlásení ste tiež museli uviesť Váš dátum narodenia, aby sme si overili, že ste starší ako 16 rokov – internetové stránky sú totiž určené len osobám starším ako 16 rokov.
Ak ste navyše udelili súhlas k niektorým z ďalších účelov spracovania (začiarkli ste príslušné políčko v registračnom formulári), spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu:

• emailová adresa
• meno, priezvisko a adresa
• telefónne číslo,

a to na tieto účely:

• uchovávanie fakturačných a kontaktných údajov v programe pre prípadné budúce prevedenie nákupov na našom e-shope, kde si môžete darčekové karty zakúpiť; a / alebo
• marketingové a obchodné aktivity správcu vrátane šírenia obchodných oznámení a ponúk týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb, a to e-mailom, v rámci tohto účelu tiež súhlasíte, že osobné údaje môžu byť spájané s osobnými údajmi, ktoré poskytnete pri užívaní aplikácie Môj McDonald’s; toto spojenie údajov sa vykonáva za účelom účelnejšieho marketingu.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?
Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok, najmä spoločnosti McDonald`s ČR spol. s ro, IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, Monet + as, IČO: 26217783, so sídlom Zlín – Štípa, Za Dvorom 505, PSČ 763 14, a DDB, as, IČO: 00293911, so sídlom Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00.

Vaše osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným správcovi. Správcu môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese povereníka oou@sk.mcd.com či telefonicky na +421 2 5441 8590. Inštrukcie pre odvolanie súhlasu budú tiež obsiahnuté v každom e-maile, ktorý Vám za vyššie uvedeným účelom zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

Predtým ako Vám poskytneme akékoľvek informácie alebo vykonáme na Vašu žiadosť opravu nepresností alebo vymazanie, môžeme Vás požiadať, aby ste overili Vašu totožnosť a / alebo nám poskytli ďalšie podrobnosti, ktoré nám pomôžu reagovať na Vašu žiadosť.

Správcom osobných údajov je spoločnosť McDonald’s Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02.

Aké údaje a za akým účelom spracovávame?
Registráciou na stránkach www.mcdonalds360.sk ste nám oznámili svoje meno, priezvisko a emailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k plnohodnotnému používaniu týchto stránok z Vašej strany. Adresa je tiež hlavný identifikátor, ktorý nám pomôže Vás identifikovať pri prípadných žiadostiach súvisiacich so správou osobných údajov.

Pri prihlásení ste tiež museli potvrdiť, že ste starší ako 16 rokov – internetové stránky sú totiž určené len osobám starším ako 16 rokov. Za iným účelom tento údaj nespracovávame.

Registráciou na stránkach či prihlásením cez Facebook ste nám udelili súhlas so spracovaním týchto osobných údajov:

• meno a priezvisko
• emailová adresa

a to za účelom účasti v súťažiach organizovaných prostredníctvom týchto stránok.

Prihlásením cez Facebook alebo nahraním Vašej fotografie ste nám dali súhlas s použitím Vášho profilového obrázka z Facebooku alebo Vami nahraných fotografií za účelom zlepšenia vzhľadu Vášho profilu na našich stránkach; tieto fotografie sú potom zobrazené, ak sa stanete výhercom v niektorej zo súťaží organizovaných na stránkach.

Ak ste udelili súhlas so zasielaním marketingových oznámení (začiarkli ste príslušné políčko v registračnom formulári), spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu

• meno a priezvisko
• emailová adresa
• lokalizačné údaje

tiež za účelom informovania o marketingových a obchodných aktivitách správcu vrátane šírenia obchodných oznámení a ponúk týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb (newslettre).

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?
Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok, najmä spoločnosti McDonald`s ČR spol. s ro, IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, OMD Czech, as, IČO: 64948439, so sídlom Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00 a DDB, as, IČO : 00293911, so sídlom Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, Follow Bubble sro, IČO: 27721876 Mutěnická 7, 628 00 Brno.

Vaše osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným správcovi. Správcu môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese povereníka oou@sk.mcd.com či telefonicky na +421 2 5441 8590. Inštrukcie pre odvolanie súhlasu budú tiež obsiahnuté v každom e-maile, ktorý Vám za vyššie uvedeným účelom zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracovávaniu (neaplikuje sa pri spracovaní so súhlasom), právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

Predtým ako Vám poskytneme akékoľvek informácie alebo vykonáme na Vašu žiadosť opravu nepresností alebo vymazanie, môžeme Vás požiadať, aby ste overili Vašu totožnosť a / alebo nám poskytli ďalšie podrobnosti, ktoré nám pomôžu reagovať na Vašu žiadosť.

Správcom osobných údajov je spoločnosť McDonald’s Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02.

Aké údaje a za akým účelom spracovávame?
Registráciou do aplikácie či prihlásením cez Facebook ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa a pohlavie, pričom tieto údaje používame na zacielenie ponúk, ktoré Vám aplikácia ponúka.

Ak ste nám udelili súhlas s používaním lokalizačných údajov (a máte na svojom telefóne aktivované sledovanie polohy) a / alebo nám oznámili číslo Vášho preukazu študenta, ponuky aplikácie sú ešte viac cielené (napr. ste oslovení s ponukou, ak sa nachádzate v blízkosti reštaurácie McDonald’s).

Adresa je tiež hlavný identifikátor, ktorý nám pomôže Vás identifikovať pri prípadných žiadostiach súvisiacich so správou osobných údajov.

Pri prihlásení ste tiež zadávali informáciu o dátume narodenia alebo vekovej skupine. Tento údaj je potrebný pre zistenie, že ste starší ako 16 rokov – mobilná aplikácia je totiž určená iba osobám starším ako 16 rokov. Za iným účelom tento údaj nespracovávame.

Prihlásením cez Facebook alebo nahraním Vašej fotografie ste nám dali súhlas s použitím Vášho profilového obrázka z Facebooku alebo Vami nahraných fotografií za účelom zlepšenia vzhľadu Vášho profilu v aplikácii. V prípade registrácie pomocou Vášho účtu na Facebooku ste nám automaticky poskytli viac osobných údajov, tie však automaticky filtrujeme tak, aby sme mali k dispozícii len vyššie uvedené údaje.

Ak ste udelili súhlas so zasielaním newsletterov (začiarkli ste príslušné políčko v registračnom formulári), bude na tento účel využívaný Váš email.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?

Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielaní správ a zásielok, najmä spoločnosti McDonald`s ČR spol. s ro, IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, OMD Czech, as, IČO: 64948439, so sídlom Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00 a DDB, as, IČO : 00293911, so sídlom Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, Follow Bubble sro, IČO: 27721876, Mutěnická 7, 628 00 Brno, a CLEEVIO sro, IČO 27341801, so sídlom Praha 2, Rašínovo nábreží 10, PSČ 120 00.

Vaše osobné údaje môžu byť predávané do tretích krajín. Ak by sme prevádzali Vaše osobné údaje do krajín, ktoré neboli Európskou komisiou uznané ako štáty so zodpovedajúcou ochranou osobných údajov, prijmeme opatrenia (ako sú štandardné doložky o ochrane údajov), ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby Vaše osobné údaje získali primeranú úroveň ochrany. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom záruk, ktoré používame pri prenose Vašich osobných údajov na medzinárodnej úrovni, alebo ak chcete získať kópiu štandardných zmluvných podmienok, ktoré používame na ochranu osobných informácií, kontaktujte nás.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Správcovi. Správcu môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese povereníka oou@sk.mcd.com či telefonicky na +421 2 5441 8590. Ďalej môžete za týmto účelom zadať príslušný pokyn priamo v aplikácii (pokyn zmazať účet). Inštrukcie pre odvolanie súhlasu so zasielaním newsletteru budú tiež obsiahnuté v každom e-maile, ktorý Vám za vyššie uvedeným účelom zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracovávaniu (neaplikuje sa pri spracovávaní so súhlasom), právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

Predtým ako Vám poskytneme akékoľvek informácie alebo vykonáme na Vašu žiadosť opravu nepresností alebo vymazanie, môžeme Vás požiadať, aby ste overili Vašu totožnosť a / alebo nám poskytli ďalšie podrobnosti, ktoré nám pomôžu reagovať na Vašu žiadosť.

Správcom osobných údajov je spoločnosť McDonald’s Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom
Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02 (ďalej tiež len „Správca“).

Aké údaje a za akým účelom spracovávame?
Registráciou do aplikácie ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, pohlavie (voliteľné), podrobnosti o transakciách a využívaní zľavových ponúk, informácie o
zariadení a operačnom systéme, podrobnosti o komunikácii medzi vami a spoločnosťou McDonald’s, pričom
tieto údaje používame na zacielenie ponúk, ktoré vám aplikácia ponúka.

Ak ste nám udelili súhlas s používaním lokalizačných údajov (a máte na svojom telefóne aktivované
sledovanie polohy), ponuky aplikácie sú ešte viac cielené (napr. ste oslovení s ponukou, ak sa nachádzate v
blízkosti reštaurácie McDonald’s).

E-mailová dresa je tiež hlavný identifikátor, ktorý nám pomôže vás identifikovať pri prípadných žiadostiach
súvisiacich so správou osobných údajov.

Pri prihlásení ste tiež zadávali informáciu o dátume narodenia alebo vekovej skupine. Tento údaj je potrebný
pre zistenie, že ste starší ako 16 rokov – mobilná aplikácia je totiž určená iba osobám starším ako 16 rokov.
Za iným účelom tento údaj nespracovávame.

Ak ste udelili súhlas so zasielaním newsletterov (zaškrkli ste príslušné políčko v registračnom formulári),
bude na tento účel využívaný váš e-mail.

Komu môžeme vaše údaje odovzdávať?
Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí prevádzkujú mobilnú aplikáciu alebo nám
poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielaní správ a zásielok,
najmä spoločnosti Plexure Limited, 117 Pakenham Street West, Auckland 1010, Nový Zéland, McDonald’s
ČR spol., s.r.o, IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 a DDB, a. s., IČO:
00293911, so sídlom Praha 1, Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4.

Vaše osobné údaje môžu byť predávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou
legislatívou.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú vaše práva?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Správcovi. Správcu
môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese oou@sk.mcd.com.
Ďalej môžete
za týmto účelom zadať príslušný pokyn priamo v aplikácii.

Inštrukcie pre odvolanie súhlasu so zasielaním newsletteru budú tiež obsiahnuté v každom e-maili, ktorý
vám za vyššie uvedeným účelom zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo
na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti
spracovávaniu (neaplikuje sa pri spracovávaní so súhlasom), právo na prenosnosť údajov a právo podať
sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

Vyplnením registračného formulára na našich stránkach www.mcdonalds.sk ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti McDonald´s Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02, za nižšie uvedených podmienok:

Aké údaje budeme spracovávať?

• emailová adresa
• veková skupina – tento údaj je potrebný len pre zistenie, že ste starší ako 16 rokov

Na aké účely súhlas udeľujete?
Zasielanie newsletterov.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?
Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok, najmä spoločnosti McDonald`s ČR spol. s r.o., IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, a DDB, a. s., IČO: 002 93 911, so sídlom: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4.

Vaše osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Správcovi. Správcu môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese povereníka oou@sk.mcd.com či telefonicky na +421 2 5441 8590. Inštrukcie pre odvolanie súhlasu budú tiež obsiahnuté v každom e-maile, ktorý Vám za vyššie uvedeným účelom zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).