Formulár žiadosti o franšízing


Osobné údaje


Vzdelanie


Údaje o vašej súčasnej profesii

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti


Prípadná aktivita pri spolupráci s McDonald's?


Zdroje, ktoré chcete a môžete použiť pre investíciu do reštaurácie McDonald's


Osobné referencie (iné ako od zamestnávateľa alebo príbuzných) - celé meno, adresa, zamestnanie, dĺžka známosti

Prihlásenie k newsletteru