McDonald’s pokračuje v znižovaní množstva plastov a uhlíkovej stopy

14. júl 2022

V známej sieti reštaurácií dostanete pramenitú vodu Rajec už len v recyklovaných PET obaloch – v 100% rPET fľaške 
 
Spoločnosť McDonald’s sa opäť viac približuje k svojmu cieľu, v rámci ktorého plánuje do roku 2025 využívať obaly výhradne z obnoviteľných, recyklovaných či plne certifikovaných zdrojov. A to aj v rámci dodávateľských vzťahov. Po výmene plastového príboru za drevený variant v minulom roku zavádza vo svojich prevádzkach ďalšiu udržateľnú novinku. Týka sa obalov perlivých a neperlivých balených vôd značky Rajec. Tie sú pre zákazníkov dostupné už iba v recyklovaných PET fľašiach* (rPET). V spolupráci s dodávateľom Kofola ČeskoSlovensko tak ušetrí ročne McDonald‘s na slovenskom trhu až 20 ton nového plastu a vyše 11 ton oxidu uhličitého.

McDonald‘s ako jedna z mála spoločností pôsobiaca v gastro segmente sa stále viac snaží podnikať zodpovedne, hľadať udržateľné riešenia a znižovať podiel plastov. Do popredia sa čoraz častejšie dostáva recyklovaný PET materiál, ktorý samotní výrobcovia obalov považujú za udržateľnejšie riešenie. Používanie rPET fliaš totiž znižuje uhlíkovú stopu a eliminuje množstvo výroby nových plastov. Na Slovensku sú označené plastové fľaše a plechovky aj súčasťou zavedeného zálohového systému a McDonald‘s na Slovensku aktuálne ponúka už všetky pollitrové balené vody Rajec už len v zálohových obaloch a navyše vyrobených z recyklovaných PET fliaš (rPET). 

K podpore hlavných princípov cirkulárnej ekonomiky sa hlási aj spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko, jeden z hlavných dodávateľov nápojov McDonald’s na Slovensku, ktorý sa zaviazal distribuovať  do siete  už len plastové fľaše vyrobené vo forme rPET. „Sme kľúčovým výrobcom nápojov v strednej Európe a v adriatickom regióne. Nápojovým obalom preto venujeme mimoriadnu pozornosť. V rámci našej dlhodobej udržateľnej stratégie preferujeme tie s nižšou uhlíkovou stopou, ako sú napríklad nerezové sudy (KEG), v ktorých distribuujeme naše čapované nápoje. Vďaka projektu Cirkulka podporujeme návrat vratného skla do maloobchodu. Recyklovaný PET zase zaistí cirkuláciu materiálu a zníži množstvo použitej primárnej suroviny. rPET je preto ideálna cesta, ako vyrobiť udržateľný obal, ktorý bezpečne chráni kvalitu nápoja, a pritom sa zachováva komfort a praktickosti pre spotrebiteľov,” hovorí David Sommer, špecialista na udržateľnosť zo spoločnosti Kofola.

Spoločnosti McDonald's a Kofola ČeskoSlovensko ušetria  vďaka tejto zmene na slovenskom trhu až 20 ton plastu a vyše 11 ton oxidu uhličitého ročne, ktorého nárast je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania. 

Táto novinka znamená ďalší krok, ktorý spoločnosť McDonald's podniká smerom ku globálnemu záväzku z roku 2018, ktorý zahŕňa ambície využívať do roku 2025 všetky obaly určené pre zákazníkov z obnoviteľných, recyklovaných alebo plne certifikovaných zdrojov. „V spoločnosti McDonald's implementujeme udržateľnú stratégiu do všetkých oblastí nášho podnikania. Za posledné roky sa nám podarilo nastaviť už množstvo zmien – znížili sme objem plastu pri rôznych obaloch, plastové slamky sme nahradili papierovými,  vymenili sme plastový variant príboru za drevený a momentálne vyvíjame udržateľnejšie hračky. Preto je pre nás prirodzené podporiť akúkoľvek inováciu, vďaka ktorej dokážeme aj s dodávateľom eliminovať tvorbu nových plastov a podporiť recykláciu. Tešíme sa, že nielen my, ale aj naši partneri neustále hľadajú spôsoby, ako podnikať udržateľnejšie,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku. 

Postupné kroky k lepšej budúcnosti

Minulý rok spoločnosť McDonald’s iniciovala na Slovensku a v Českej republike veľký prieskum v rámci kampane NAŠE PRETOŽE, v ktorom zisťovala prístup verejnosti k rôznym udržateľným otázkam. Z prieskumu vyplynulo, že Slováci chcú triediť odpad, používať ekologické obaly a neplytvať jedlom. McDonald’s sa preto minulý rok rozhodol spustiť rovnomennú kampaň a motivovať ľudí aj svojich zamestnancov k udržateľnejšiemu prístupu. V rámci kampane učil Slovákov up-cyklovať svoje obalové materiály a ešte viac zintenzívnil aktivity špeciálnych upratovacích hliadok „Trash Patrol“, ktoré čistia od odpadu aj širšie okolie prevádzok. Ekologickejšími rPET fľašami* chce líder v gastro priemysle spolu s ďalším partnerom opäť poukázať na dôležitosť inovácii a povzbudiť nielen svojich zákazníkov, ale i širokú verejnosť a veľké firmy, k šetrnému a zodpovednému správaniu sa k našej planéte. 

Čo je rPET fľaša a ako vzniká?

Proces premeny použitého PET obalu na rPET materiál je pomerne zložitá záležitosť. Vyrába sa z PET fliaš vyzbieraných prostredníctvom zálohového systému a vytriedených v žltých kontajneroch na recykláciu plastov. Najprv sa prázdne PET fľaše prevezú na triediacu linku, kde sa plastový odpad roztriedi na jednotlivé druhy plastov a vyradí sa všetko, čo sa nedá recyklovať. Ďalej sa fľaše rozdelia podľa farieb, na Slovensku a v Česku sa separuje iba priehľadný, modrý a zelený PET plast. Umyjú sa, odstránia sa z nich zvyšky, ktoré boli použité na uzávery a etikety. Následne sa narežú na malé vločky, opäť prejdú umývaním, roztavia sa a vytvorí sa z nich regranulát na výrobu nových produktov. Tento regranulát je znovu využiteľný materiál na vytvorenie novej, ešte viac recyklovanej fľaše, ktorá je tak isto opäť vhodná na recykláciu. Takto vyrobená rPET fľaša rovnako patrí do zálohovacieho systému, ktorý na Slovensku funguje od začiatku nového roka.

*V týchto dňoch sa rPet fľaška s perlivou i neperlivou vodou Rajec postupne zavádza do všetkých reštaurácií McDonald´s na Slovensku.

Prihlásenie k newsletteru