Novou riaditeľkou slovenskej neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities sa stala Hana Mlkvá

14. december 2020

Vedenie slovenskej neziskovej organizácie Ronald McDonalds House Charities (ďalej iba RMHC) preberá od 1. januára 2021 Hana Mlkvá. Na pozícii vystrieda Richarda Boháča, ktorý sa bude naďalej venovať oblasti developmentu v McDonald’s na Slovensku.

Hana Mlkvá dlhé roky pracovala ako koordinátorka charitatívnych projektov a fundraisingu v neziskových organizáciách v Prahe a v Bratislave. Svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti využila aj v Nadácii ADELI, v ktorej pôsobila posledný rok ako výkonná riaditeľka. Do neziskovej organizácie RMHC prichádza s cieľom posilniť fundraisingovú stratégiu a zamerať sa na nové príležitosti. „Verím, že sa mi podarí nadviazať na úspešnú prácu môjho predchodcu, Richarda Boháča, a aj naďalej bude nezisková organizácia Ronald McDonalds House Charities zastávať dôležitú úlohu v pomoci detským pacientom počas hospitalizácie v slovenských nemocniciach. Víziou RMHC je svet, v ktorom majú všetky deti prístup k modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti a podpora aktívneho zapojenia rodiny do starostlivosti o deti počas ich liečby. Teším sa, že som súčasťou tímu a spravím všetko pre to, aby bola táto vízia naplnená, “ dodáva Hana Mlkvá.

RMHC, n.o., bola na Slovensku založená v roku 2003. Orientuje sa na pomoc chorým deťom a ich rodinám a to prostredníctvom alokácie finančných prostriedkov na rekonštrukcie nemocničných izieb, spoločných priestorov, oddychových zón, zabezpečením najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadenia nemocničných izieb. Zakladateľom a hlavným partnerom slovenskej neziskovej organizácie RMHC je McDonald’s Slovakia. Príjmy neziskovej organizácie tvoria finančné dary z pokladničiek v reštauráciách McDonald’s, výťažok z aktivít počas roka, ako je napríklad McHappy Day alebo predaj symbolických ručičiek, príjem z 2 % dane, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald’s a od ďalších darcov. Vďaka konceptu reštaurácií novej generácie môžu zákazníci od leta prispievať na aktivity neziskovej organizácie RMHC aj prostredníctvom zaokrúhľovania sumy za objednávku pri platbe na digitálnych kioskoch.

Kde aktuálne pomáha Ronald McDonald House Charities, n.o.

Aktuálne RMHC dokončila rekonštrukciu posledného, siedmeho oddelenia urológie v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch. Úplne boli zrekonštruované priestory herní, tried, jedální a spoločenských miestností. Tak sa RMHC snaží čo najviac spríjemniť detským pacientom a ich rodinám náročné chvíle liečby a uľahčiť deťom proces uzdravovania. V jesenných mesiacoch RMHC venovala 15 900 ks hygienicky zabalených hračiek, ktoré sú vhodné pre každé jedno dieťa, ktoré sa ocitne v nemocnici na Kramároch v Bratislave, a pre Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH špičkový ventilačný prístroj

Doposiaľ RMHC investovala do podpory detských nemocníc 660 000 eur.

Prihlásenie k newsletteru