Ronald McDonald House Charities prinesie pocit domova do detských nemocníc na Slovensku

20. január 2022

Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) prináša už viac ako 18 rokov blízkosť pre rodiny do slovenských nemocníc. Charitatívnymi akciami, prebiehajúcimi priamo na prevádzkach spoločnosti McDonald’s po celej republike, zbiera potrebné financie na pomoc hospitalizovaným deťom a ich rodinám. Z vyzbieraných príspevkov zveľaďuje a skrášľuje rôznorodé nemocničné priestory, poskytuje potrebné vybavenie, zvyšuje štandard a prináša najmenším pocit domova v neľahkých časoch. Minulý rok sa jej podarilo na tieto účely prostredníctvom charitatívnych akcií v reštauráciách získať celkový výnos zo zbierok 208 891 eur. Z toho posledný predaj charitatívnych samolepiek vianočných stromčekov priniesol výťažok vo výške 53 016 eur, ktorý poputuje na rekonštrukčné práce hneď v piatich slovenských nemocniciach. 

Rekonštrukcia ORL oddelenia či priestorov detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny

Organizácii RMHC sa podarilo zorganizovať zákaznícku zbierku na pomoc slovenským nemocniciam aj v závere minulého roka. Výsledkom je nemalý výťažok v podobe 53 016 eur,  vďaka ktorému bude možné uskutočniť rekonštrukčné práce a priniesť lepšie vybavenie priestorov hneď do piatich nemocníc po celom Slovensku. 

V Banskej Bystrici, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, bude z danej dotácie zaistený nákup zariadenia ako sú nábytok a sanita, aby sa zaistilo zvýšenie štandardu pobytu pre hospitalizované deti. 

Na Klinike detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici v Nitre budú zase rekonštruované priestory, ktoré sú vyčlenené pre deti a ich rodiny na  spoločný oddych, hru či školské aktivity, alebo stravovanie. 

Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny na bratislavských Kramároch bude dotácia poskytnutá na rekonštrukciu priestorov, v ktorých lekári denne informujú príbuzných o ťažkom klinickom stave ich detí. 

V Martinskej nemocnici na Klinike detí a dorastu rekonštrukčné práce zveľadia priestory kuchyne využívanej hospitalizovanými rodinami a zároveň sa bude realizovať výmena podláh. 

Päticu nemocníc uzatvára Detská fakultná nemocnica v Košiciach,  kde organizácia RMHC pripravuje rekonštrukciu detského ORL oddelenia.  

„Veľmi si vážime podporu nášho zakladajúceho partnera, spoločnosť McDonald's, ako aj jej zákazníkov, ktorí spoločne s nami už viac ako 18 rokov podávajú pomocnú ruku malým pacientom a ich rodinám v neľahkých životných situáciách. Sme nesmierne radi, že toto naše spoločné snaženie sa i tento rok premietne do revitalizácie mnohých oddelení a nemocničných priestorov naprieč celým Slovenskom, ktoré dlhodobo chorí malí pacienti a ich rodiny tak veľmi potrebujú, “ hovorí Hana Mlkvá, výkonná riaditeľka n.o. Ronald McDonald House Charities na Slovensku.  

Rodinnú izbu Ronalda McDonalda by uvítalo až 89 % respondentov 

Okrem tejto pomoci nemocniciam plánuje v blízkej budúcnosti organizácia realizovať program Rodinná izba Ronalda McDonalda. Je to špeciálny priestor nenemocničného domáceho charakteru buď priamo v detských nemocniciach, alebo v ich tesnej blízkosti, kde si môžu blízki hospitalizovaného dieťaťa oddýchnuť a odreagovať sa, dať si drobné občerstvenie, prečítať si časopisy alebo sa osprchovať, aby mohli byť aj naďalej silní pre svoje choré deti.

Koncom roka 2021 RMHC realizovala vlastnú anketu medzi rodičmi hospitalizovaných detí v spolupráci s Národným ústavom detských chorôb, aký veľký je záujem a ktoré služby by rodičia v nemocnici uvítali. Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa podarilo získať na siedmich nemocničných oddeleniach 63 dotazníkov. Výsledkom je, že až  89 % respondentov ako blízkych rodinných príslušníkov malých pacientov by určite uvítalo a využilo takýto rodinný priestor s ďalšími ponúkanými službami.

Najviac by ocenili reálnu existenciu Rodinnej izby v rámci nemocnice, možnosť drobného občerstvenia, vybavenie na odreagovanie a relax, sociálne zariadenia, prípadne, ak by to priestor umožňoval, možnosť prespávania v samostatnej izbe.

Organizácia RMHC pomáha spríjemňovať pobyt deťom a ich rodinám v nemocniciach

Nezisková organizácia RMHC pomáha malým pacientom v slovenských nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcií nemocničných izieb, spoločných priestorov či oddychových zón, ale aj zabezpečením najmodernejších prístrojov a nového zariadenia pre detské oddelenia od roku 2003. 

Doposiaľ RMHC investovala do podpory detských nemocníc viac ako 695 000 Eur a v pomoci deťom a ich rodinám plánuje pokračovať aj v tomto roku. Zakladateľom a hlavným partnerom slovenskej neziskovej organizácie RMHC je McDonald’s Slovakia. Príjmy neziskovej organizácie tvoria najmä príspevky do kasičiek v reštauráciách McDonald’s, predaj symbolických ručičiek, polovica z tržieb za predaj hranolčekov počas McHappy Day, príjem z 2 %, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald’s a od rôznych darcov. Vďaka konceptu reštaurácií novej generácie môžu v súčasnosti zákazníci zároveň prispievať na aktivity neziskovej organizácie RMHC aj formou zaokrúhľovania pri platbe na digitálnych kioskoch.

Prihlásenie k newsletteru