Študenti z Prešova sa tešia z novej anglickej knižnice od spoločnosti McDonald's

19. november 2021

Spoločnosť McDonald’s na Slovensku sa v rámci firemnej stratégie dlhodobo angažuje v rôznorodých aktivitách, ktorými podporuje život v komunitách a snaží sa byť dobrým susedom. Najnovšie sa najväčšia sieť reštaurácií na Slovensku rozhodla podporiť  výučbu anglického jazyka. Ako pilotné miesto projektu na podporu vzdelávania mladých študentov sa stalo Gymnázium bl. biskupa Gojdiča v metropole Šariša. Prešovské gymnázium tak obdržalo 82 anglických kníh do novovzniknutej anglickej knižnice. Pre veľmi pozitívny ohlas a zmysluplnosť projektu v rámci vzdelávania mládeže a lepšej budúcnosti,  plánuje McDonald’s na Slovensku v danej aktivite pokračovať aj počas budúceho roka. 

Spoločnosť McDonald’s dlhoročne podporuje talenty v rôznych regiónoch Slovenska v podobe dobre známeho celoročného futbalového turnaja pre deti základných škôl McDonald’s Cup, ktorý tento rok naštartoval svoj 23. ročník. Aktuálne sa spoločnosť rozhodla na Slovensku rozšíriť charakter svojej pomoci a okrem športových talentov tak podporí aj deti a mládež v oblasti výučby anglického jazyka. „Spoločnosti McDonald's záleží na lepšej budúcnosti. A keďže naša budúcnosť sú naše deti, v rámci našich spoločensky zodpovedných  aktivít sme sa rozhodli stať priateľom knižnice na Gymnáziu bl. biskupa Gojdiča v Prešove. Ako lídra v gastro segmente, ktorého americký pôvod je dobre známy, náš teší, že sme touto cestou mohli podporiť mladé talenty za cestou k lepšiemu vzdelávaniu, a to prostredníctvom zabezpečenia vybraných kníh v anglickom jazyku,“ informuje Lucia Polačeková, PR supervízorka pre McDonald’s  na Slovensku. Knihy osobne odovzdal koncom októbra v priestoroch gymnázia vlastník licencie pre prevádzkovanie McDonald's reštaurácií v Prešove a Košiciach, Tamáš Major aj so svojou manželkou. 

Študenti známeho prešovského gymnázia si tak od novembra môžu v rámci výučby dnes už nevyhnutného anglického jazyka, vypomáhať knihami z novovzniknutej anglickej knižnice. Z tohto projektu má veľkú radosť aj jeho iniciátor, učiteľ Viktor Verba, ktorý v aktivite vidí hneď niekoľko  prínosov. „Cieľom projektu je priviesť mladých ľudí a tínedžerov k čítaniu, prispieť k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti, samostatnosti či kreatívneho myslenia a čítaním kníh im dovoliť nechať sa inšpirovať vo svete kníh, ktoré mnohých ľudí privádzajú k plneniu svojich životných snov. Nemenej dôležitým aspektom projektu je podpora a rozvoj anglického jazyka a jeho parciálnych „skils“, čo sa bude realizovať i ďalšími podpornými aktivitami v súvislosti s čítaním kníh v anglickom jazyku. Keďže na škole nedisponujeme literatúrou v anglickom jazyku, pre realizovanie tohto projektu bolo potrebné ich zabezpečiť. S týmto súvisí zriadenie „mini knižnice“, v ktorej budú knihy dostupné pre študentov, a ktorej súčasťou sú knihy od McDonald’s, za čo spoločnosti touto cestou ďakujeme,“ upresňuje učiteľ Mgr. Viktor Verba, PhD.

Prihlásenie k newsletteru