Tomáš Myler preberá novú rolu Impact Directora McDonald's pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu

15. november 2023

Na pozíciu Impact Directora McDonald's prichádza Tomáš Myler, ktorý doteraz pôsobil v spoločnosti Lidl. V McDonald's povedie tím internej a externej komunikácie a zodpovedný bude aj za public affairs či témy ako je udržateľnosť alebo diverzita.
 
Tomáš Myler ako nový Impact Director spoločnosti McDonald's zastreší témy udržateľnosti, ESG, vonkajších záležitostí, DEI a ďalšie pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu. V rámci svojej novej pozície sa chce sústrediť na konsolidáciu všetkých troch trhov, v ktorej vidí veľký potenciál, ale aj na posilnenie externej komunikácie, zintenzívnenie komunikácie udržateľných krokov spoločnosti, nastavenie ESG stratégie a reportingu aj filantropiu. „McDonald's je jedna z najznámejších a najsilnejších značiek na svete, vnímam jej silný potenciál pre rozvoj na českom, slovenskom a ukrajinskom trhu. Zároveň je to dynamická spoločnosť so zameraním na zákaznícku skúsenosť, kvalitné produkty a silnú orientáciu na zamestnancov,“ hovorí Tomáš Myler. „Dôraz budem klásť najmä na posilnenie vnímania McDonald's ako značky, ktorá pozitívne ovplyvňuje komunity. Rovnako sa chcem podieľať na zlepšovaní našej firemnej kultúry a posilniť náš imidž renomovaného zamestnávateľa. Zameriam sa však aj na zlepšenie environmentálneho profilu našej spoločnosti, formulovanie stratégie pre klimatické záväzky na trhu a vytvorenie komplexnej stratégie a infraštruktúry odpadového hospodárstva,“ dodáva.
 
Tomáš Myler pôsobí v oblasti komunikácie a marketingu už 12 rokov, z toho posledné 4 roky zastával v spoločnosti Lidl Česká republika pozíciu riaditeľa komunikácie. V rámci tohto pôsobenia sa zameriaval na posilnenie transparentnej komunikácie a expanznej stratégie, vrátane otvorenia jedného z najväčších logistických centier spoločnosti, udržateľnosť a ESG témy či posilnenie vnímania spoločnosti ako najviac udržateľného reťazca v Českej republike. V tejto oblasti predstavil napríklad pilotný program na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, nový projekt Lidl les alebo v rámci podpory zdravého stravovania pre deti spoluprácu s českou iniciatívou Skutečně zdravá škola.


 

Prihlásenie k newsletteru