Klimatické zmeny a znižovanie emisií

Prečo je dôležité zaoberať sa zmenou klímy?

Pokiaľ by spoločnosť a priemysel pokračovali tempom ako doposiaľ, boli by sme nútení čeliť nevyhnutným následkom, od roztápania ľadovcov a lesných požiarov až po koniec poľnohospodárstva, ako ho poznáme dnes.

McDonald's sa nechce len prizerať! Veríme, že s našimi 37 000 reštauráciami vo viac než 100 krajinách po celom svete a 69 000 000 obslúžených zákazníkov denne môže mať každá naša zmena veľký dopad na životné prostredie.

Celosvetový záväzok McDonald's

V spolupráci s našimi franšízovými partnermi chceme do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov súvisiacich s prevádzkou našich reštaurácií a kancelárií o 36 % (počítané oproti stavu roku 2015).

V spolupráci s našimi dodávateľmi chceme ďalej o 31 % znížiť produkciu emisií spojených s produkciou, spracovaním a prepravou surovín (počítané na tonu potravín a obalových materiálov).

Zavádzame vylepšenia, ako sú LED osvetlenie, energeticky úsporné kuchynské zariadenia a udržateľné obalové technológie. Naďalej budeme podporovať inovácie v oblasti trvalo udržateľného poľnohospodárstva, klásť dôraz na znižovanie uhlíkovej stopy v oblasti produkcie hovädzieho mäsa, spotreby energie pri prevádzke reštaurácií, pri výrobe obalov a následnej likvidácii odpadu.

U nás

Ani v Českej republike a na Slovensku nie sme so zavádzaním inovácií pozadu. V kuchyniach využívame fritézy typu LOV (low oil volume) s nižšou energetickou náročnosťou, ktoré zároveň ušetria až 40 % oleja. Sú tiež vybavené automatickou filtráciou, ktorá šetrí suroviny a jedlo je vďaka nej kvalitnejšie. Aj naše grily majú nižšiu energetickú spotrebu, i keď sú trojplatničkové. Na chladenie a mrazenie používame ekologické chladivá a osvetlenie využíva LED technológiu.

Objav viac

Prihlásenie k newsletteru