Produkcia a spracovanie hovädzieho mäsa

Naše burgery sú tým, čo nás preslávilo. Dávame si na nich záležať, a tak ich vyrábame iba z mletého 100 % hovädzieho mäsa. Sme jedným z najväčších spracovateľov mäsa, a napriek tomu, že sami nevlastníme žiadne chovy ani farmy, cítime veľkú zodpovednosť za udržateľné hospodárenie v tomto odvetví.

Už viac než dekádu podporujeme produkciu hovädzieho mäsa, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a pamätá na dobré životné podmienky zvierat a tiež na živobytie farmárov. Sme presvedčení, že pri objeme mäsa, ktoré prejde naším reťazcom z farmy až do reštaurácie, môžeme urýchliť tempo zavádzania nových riešení nielen v rámci vlastného dodávateľského reťazca, ale aj v produkcii hovädzieho mäsa po celom svete.

Vieme, že nemôžeme všetko zvládnuť sami. Preto sme v roku 2011 iniciovali vznik Globálneho okrúhleho stola pre udržateľnú produkciu hovädzieho mäsa (Global Roundtable for Sustainable Beef), kde združujeme všetkých, od farmárov cez spracovateľov mäsa, predajcov, zákazníkov až po mimovládne organizácie. Takéto rôznorodé zastúpenie pomáha rozvíjať konštruktívny dialóg a vzájomné porozumenie. V rámci tohto zoskupenia sme následne iniciovali v roku 2014 návrh pre globálne požiadavky na udržateľnú produkciu hovädzieho mäsa. Zameriavame sa najmä na tieto oblasti:

  • Zodpovedné nakladanie s prírodnými zdrojmi.
  • Rešpekt k ľuďom a komunitám.
  • Šetrné a dôstojné životné podmienky zvierat.
  • Zaistenie kvality a zdravotnej bezchybnosti hovädzieho mäsa.
  • Podpora efektivity a inovácií s cieľom znížiť produkciu odpadu a zlepšiť ekonomickú životaschopnosť.

Objav viac

Prihlásenie k newsletteru