Obaly a recyklácia

Dôraz na obehové hospodárstvo, šetrné obaly a recykláciu.

Odhaduje sa, že v roku 2025 bude denne vyprodukovaných 6 miliónov ton odpadu. Podľa Nadácie Ellena McArthura a Svetového ekonomického fóra bude v roku 2050 v oceánoch viac plastov než rýb.

Sme si vedomí, že reťazec výroby, spracovania a prepravy surovín, ktorý zásobuje našich 37 000 reštaurácií vo viac než 100 krajinách sveta, má nezanedbateľný vplyv na planétu. Preto neustále zlepšujeme spôsob nakladania s prírodnými zdrojmi, výrobu, prepravu aj likvidáciu obalov aj všetky podružné procesy tak, aby sme zanechali čo najmenšiu ekologickú stopu.

Podľa našich zákazníkov je najpálčivejšou otázkou, ktorej by sme sa mali venovať, množstvo obalov a odpadu, ktoré produkujeme. Pretože svojim zákazníkom načúvame, triedenie obalov, recyklácia a udržateľnosť sa stali našou kľúčovou úlohou, ktorú v McDonald's chceme rozvíjať. Do roku 2025 sme si preto vytýčili nasledujúce ciele.

Celosvetový záväzok McDonald's

100 % našich obalových materiálov bude vyrobených z obnoviteľných, recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov.

100 % našich reštaurácií bude triediť odpad po našich zákazníkoch a posielať ho na ďalšie využitie. To sa týka tak obalov, ako aj zvyškov jedla.

Uvedomujeme si, že infraštruktúra, predpisy aj správanie spotrebiteľov v oblasti recyklácie sa v jednotlivých krajinách, ale aj mestách líšia. Preto plánujeme byť nápomocní pri hľadaní riešení a tvorbe zásadných zmien, aby sme tento cieľ mohli naplniť.

U nás

Vďaka globálnej stratégii, datovanej až do roku 1993, sa aj v Slovenskej republike dlhodobo venujeme znižovaniu plastov. Úplne sme napríklad prestali používať obaly zo spenovaného polystyrénu. Od roku 2018 navyše postupne nahrádzame klasické plastové tégliky papierovými, obmedzujeme používanie plastových viečok a lyžičiek (napríklad pri obľúbenej zmrzline McFlurry), testujeme papierové slamky a hľadáme ďalšie možnosti, ako naše jedlo zákazníkom ponúkať v obaloch, ktoré sú prívetivejšie k životnému prostrediu. Takmer 20 rokov triedime odpad aj za našich zákazníkov. Už od roku 2003 sme vo všetkých slovenských reštauráciách zaviedli triediace miestnosti, kde všetok odpad, ktorý zákazníci odložia na táckach do zberných vozíkov, poctivo roztriedime a následne posielame na ďalšie spracovanie.

Slovensko v číslach

  • V roku 2018 sme poslali na zhodnotenie odpadu 74 % z celkového objemu pozbieraného odpadu v našich reštauráciách.
  • Z toho 19 % odpadu je recyklovaného tak, že z neho vzniká materiál na ďalšie využitie.
  • 22 % nášho odpadu bolo premenených na tuhé alternatívne palivo.
  • 33 % odpadu tvorí použitý tuk na smaženie a kuchynský odpad. Oleje sa spracovávajú na zložky alternatívnych palív. Z kuchynského odpadu sa vyrába elektrická energia na bioplynových staniciach alebo sa kompostuje.
  • 80 % obalov určených našim zákazníkom je z papiera. Spotrebu plastov v našich reštauráciách neustále znižujeme.
  • Recyklujeme taktiež obaly od našich dodávateľov surovín.

Chceme byť hybnou silou pri zmenách v balení a obalových materiáloch.

Objav viac

Prihlásenie k newsletteru