Zodpovednosť

Udržateľnosť

V spoločnosti McDonald's vieme, že udržateľnosť je kľúčom k našej budúcnosti, a preto sa snažíme podniknúť kroky, ktoré povedú k ekologickejším riešeniam.

Je pre nás dôležité, akú stopu zanecháme na planéte, a uvedomujeme si, že aj zdanlivo malá akcia môže mať vzhľadom na našu veľkosť veľký vplyv na životné prostredie.

 • 37 000
 • reštaurácií
 • 100+
 • krajín sveta
 • 69 000 000
 • zákazníkov denne

Obaly a recyklácia

Obaly
paper straw

Na ceste k budúcnosti bez plastu

V McDonald's sa neustále snažíme eliminovať podiel plastov v našich obaloch. Práve preto sme začali podávať všetky studené nápoje, určené na konzumáciu na našich prevádzkach, bez pôvodných plastových viečok.

Viac informácií

Triedime odpad po našich zákazníkoch od roku 2003

V roku 2003 sme v slovenských reštauráciách zaviedli triediace miestnosti. Zbiera a triedi sa tu všetok odpad, ktorý zákazníci odkladajú do zberných vozíkov. Odtiaľ je poctivo vytriedený a poslaný na spracovanie.

bin
paper straw

Plastové slamky nahradené papierovými = úspora 10 ton plastov ročne

Slamky na pitie sú vyrobené z certifikovaného 100 % papiera Huhtamaki, pôvodom z udržateľných lesov. Slamky sú stále jednotlivo balené v papieri, s rovnakou certifikáciou ako samotné slamky. Zavedenie papierových slamiek znížilo spotrebu plastu o 10 ton ročne.

Plastové poháre nahradené papierovými = úspora 30 ton plastov ročne

Plastové poháre na ovocné šťavy a mliečne šejky boli nahradené papierovými, ktoré sú vyrobené z certifikovaného papiera. To eliminuje spotrebu plastov o 30 ton ročne. Ďalších 8 ton ročne ušetril aj papierový pohár na zmrzlinu McFlurry so zmenšenou lyžičkou.

recycled cup
fry box

Škatuľky na Big Mac či na naše legendárne hranolky sú vyrobené z recyklovaného papiera (takmer 90 %)

Osemdesiatosem percent našich obalov pre zákazníkov je z papiera. Tieto papierové obaly sú vyrobené z recyklovaného a certifikovaného papiera. Napríklad škatuľka alebo obal na hranolky Big Mac obsahujú 72 % recyklovaného papiera. Informácie o pomere recyklovaného papiera použitého v konkrétnom obale nájdete na spodnej strane, vždy uprostred symbolu recyklácie.

recyklace pomer

Plastové príbory nahradené udržateľným dreveným variantom = úspora 16 ton plastov ročne

Príbory sú vyrobené z brezového dreva s certifikáciami FSC a PEFC a sú leštené karnaubovým voskom certifikovaným UEBT. Hlavnou výhodou drevených príborov je ich environmentálne hľadisko. Drevené príbory sa považujú za biologicky rozložiteľný odpad a podobne ako zvyšky potravín sa môžu kompostovať alebo spracovať na bioplyn.

fork
oil big bottle

100 % oleja použitého z fritéz sa využíva

Všetok použitý olej z našich fritéz slúži ako surovina na výrobu bionafty.

100 % spracovanie všetkého biologicky rozložiteľného odpadu

Všetok biologický odpad z našich reštaurácií posielame do kompostov alebo bioplynových zariadení.

100%

V roku 2025 ľudstvo podľa odhadov denne vyprodukuje 6 miliónov ton odpadu. Pokiaľ budeme ďalej vytvárať odpad dnešnou rýchlosťou, za tridsať rokov bude v oceánoch viac plastu než rýb.

Neustále preto v McDonald's znižujeme množstvo používaných plastov a do roku 2025 sme si na globálnej úrovni vytýčili nasledujúce ciele:

Všetky obaly budú z obnoviteľných, recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov.

Všetky obaly aj bioodpad vo všetkých našich reštauráciách budeme triediť a posielať na ďalšie využitie.

A ako je na tom McDonald's na Slovensku?

Za našich zákazníkov triedime všetok odpad už 18 rokov.

 • 22 %
 • energetické využitie
 • 19 %
 • materiálová recyklácia
 • 33 %
 • využitý bioodpad, oleje a tuky
 • 26 %
 • skládkovanie

*Údaje z roku 2019.

Triedenie odpadu

Recycle

V našich reštauráciách triedime odpad každý deň takmer 20 rokov.

V roku 2003 sme zaviedli triediace miestnosti vo všetkých slovenských reštauráciách. Zbiera a triedi sa tu všetok odpad, ktorý zákazníci odkladajú do zberných vozíkov. Odtiaľ je poctivo vytriedený a poslaný na spracovanie.

Naši zákazníci veľmi dobre vedia, že v našich reštauráciách triedime odpad. Na každom úložnom vozíku, kde zákazníci po jedle odložia svoje podnosy, ich o tom informujeme nápisom „Roztriedime to za vás“.

Nemôžeme však triediť významnú časť nášho odpadu po našich zákazníkoch, pretože nemôžeme kontrolovať spôsob triedenia mimo reštaurácie či jedlo odvezené z McDrive alebo doručené domov cez donáškovú službu McDelivery.

Napriek tomu nám nie je ľahostajné, ako naši zákazníci zaobchádzajú s našimi obalmi a v akom kontajneri končia.

Aby sme našim zákazníkom pomohli ľahko a rýchlo určiť, ktoré obaly patria do ktorého kontajnera, pripravili sme pre nich jednoduchý návod.

Ako teda správne triediť obaly
z jedla McDonald's doma?

Klimatické zmeny
a znižovanie emisií

Klima

Skleníkové plyny spôsobené ľudskou činnosťou otepľujú svetovú klímu, spôsobujú nárast hladiny oceánov, spôsobujú požiare a vystavujú zvieratá nebezpečenstvu. S tým chceme v spoločnosti McDonald's niečo robiť.

Preto sme odhodlaní znížiť emisie skleníkových plynov z našich reštaurácií a kancelárií o tretinu v priebehu 10 rokov a tiež emisie súvisiace s výrobou, spracovaním a prepravou surovín.

Zavádzame LED osvetlenia a kuchynské vybavenie, ktoré spotrebuje menej energie. Napríklad v slovenských reštauráciách používame fritézy s nižšou spotrebou oleja a elektriny.

Hovädzie mäso

Hovezi

Naše známe hamburgery robíme len zo 100 % mletého hovädzieho mäsa a záleží nám na tom, aby jeho produkcia bola šetrná k životnému prostrediu a zvieratá žili v dobrých podmienkach.

V roku 2011 sme iniciovali vytvorenie Globálneho okrúhleho stola pre udržateľnú produkciu hovädzieho mäsa, kde združujeme poľnohospodárov, spracovateľov mäsa, predajcov, zákazníkov a mimovládne organizácie.

Spoločne sme identifikovali globálne požiadavky na udržateľnú produkciu hovädzieho mäsa, ktoré sa zameriavajú na tieto oblasti:

zodpovedné nakladanie
s prírodnými zdrojmi,

šetrné a dôstojné
životné podmienky zvierat,

zaistenie kvality
a bezchybnosti
hovädzieho mäsa,

rešpekt k ľuďom
a komunitám,

podpora efektivity
a inovácií s cieľom znížiť
produkciu odpadu.

Záväzok voči rodinám

Family

Naše reštaurácie navštevujú každý deň milióny rodín, a preto chceme naďalej zlepšovať kvalitu nášho kultového menu pre najmenších – známeho ako Happy Meal.

Preto bude menu detských jedál do roku 2022 bez umelých vôní a farbív a polovica ponuky Happy Meal bude:

600 kalorií 650 mg sodíka Bez umelých aróm a farbív 10 % kalorií z nasýtených tukov a pridaného cukru

Zamestnanci

Workers

Naši zamestnanci sú motorom a srdcom našich reštaurácií, a preto im pomáhame v profesionálnom a osobnom rozvoji prostredníctvom programu Skills For Life.

Práca v McDonald's je vnímaná ako „kvalitný základ“ pre budúci rozvoj každého zamestnanca vďaka získaným zručnostiam, ako je umenie komunikácie a tímovej práce.

V rámci nášho sofistikovaného a prepracovaného vzdelávacieho systému ponúkame každému zamestnancovi možnosť kurzov o riadení kvality, ktoré otvárajú dvere na ceste za kariérou nielen v rámci McDonald's.

Počas prevádzky sa každý zamestnanec učí, ako pracovať s tímom ľudí, riešiť krízové situácie a získavať praktické skúsenosti s riadením reštaurácií a ďalšími zručnosťami užitočnými pre život.

Prihlásenie k newsletteru