Zavrieť ×

Zodpovednosť

Udržateľnosť

V McDonald’s vieme, že udržateľnosť je kľúčová pre našu budúcnosť, a preto sa snažíme podnikať kroky, ktoré vedú k ekologickejším riešeniam.

Je pre nás dôležité, akú stopu na planéte zanechávame, a sme si vedomí toho, že aj zdanlivo nepatrná akcia môže mať vďaka našej veľkosti veľký vplyv na životné prostredie.

 • 37 000
 • reštaurácií
 • 100+
 • krajín sveta
 • 69 000 000
 • zákazníkov denne

Obaly a recyklácia

V roku 2025 ľudstvo podľa odhadov denne vyprodukuje 6 miliónov ton odpadu. Pokiaľ budeme ďalej vytvárať odpad dnešnou rýchlosťou, za tridsať rokov bude v oceánoch viac plastu než rýb.

Neustále preto v McDonald’s znižujeme množstvo používaných plastov a do roku 2025 sme si na globálnej úrovni vytýčili nasledujúce ciele:

Všetky obaly budú z obnoviteľných, recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov.

Všetky obaly aj bioodpad vo všetkých našich reštauráciách budeme triediť a posielať na ďalšie využitie.

A ako je na tom McDonald’s na Slovensku?

Za našich zákazníkov triedime všetok odpad už 17 rokov.

 • 22 %
 • energetické využitie
 • 19 %
 • materiálová recyklácia
 • 33 %
 • využitý bioodpad, oleje a tuky
 • 26 %
 • skládkovanie

Klimatické zmeny
a znižovanie emisií

Skleníkové plyny vzniknuté činnosťou človeka otepľujú svetovú klímu a spôsobujú stúpanie hladín oceánov, zvýšené nebezpečenstvo požiarov a vymieranie živočíchov. V McDonald’s s tým chceme niečo robiť.

Preto sme sa zaviazali do desiatich rokov znížiť o tretinu emisie skleníkových plynov z našich reštaurácií a kancelárií a emisie spojené s produkciou, spracovaním a prepravou surovín.

Zavádzame tiež LED osvetlenia a kuchynské zariadenia, ktoré potrebujú menej energie. V slovenských reštauráciách napríklad využívame fritézy s nižšou spotrebou oleja aj elektriny.

Produkcia a spracovanie
hovädzieho mäsa

Naše známe burgery vyrábame iba zo 100 % mletého hovädzieho mäsa a záleží nám na tom, aby jeho produkcia bola šetrná k životnému prostrediu a zvieratá žili v dobrých podmienkach.

V roku 2011 sme iniciovali vznik Globálneho okrúhleho stola pre udržateľnú produkciu hovädzieho, kde združujeme farmárov, spracovateľov mäsa, predajcov, zákazníkov aj nevládne organizácie.

Spoločne sme označili globálne požiadavky na udržateľnú produkciu hovädzieho mäsa, ktoré sa zameriavajú na tieto oblasti:

zodpovedné nakladanie
s prírodnými zdrojmi,

šetrné a dôstojné
životné podmienky zvierat,

zaistenie kvality
a bezchybnosti
hovädzieho mäsa,

rešpekt k ľuďom
a komunitám,

podpora efektivity
a inovácií s cieľom znížiť
produkciu odpadu.

Záväzok voči rodinám

Naše reštaurácie navštevujú milióny rodín každý deň, a preto chceme naďalej zvyšovať kvalitu nášho ikonického menu pre najmenších, Happy Mealu.

Preto bude ponuka detských pokrmov do roku 2022 bez umelých aróm a farbív a polovica Happy Mealu bude:

600 kalorií 650 mg sodíka Bez umelých aróm a farbív 10 % kalorií z nasýtených tukov a pridaného cukru

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú motorom aj srdcom našich reštaurácií, a preto im pomáhame v profesijnom aj osobnom rozvoji cez platformu Skills For Life.

Práca v McDonald’s je dnes u personalistov vnímaná ako „kvalitný základ“ pre budúci rozvoj vďaka získaným zručnostiam, ako sú umenie komunikácie, dôslednosť a tímová práca.

V rámci nášho prepracovaného systému školení ponúkame každému možnosť kvalitných manažérskych kurzov, ktoré mu otvárajú dvere postupu nielen v rámci spoločnosti McDonald’s.

Za prevádzky sa naučí pracovať s tímom ľudí, riešiť krízové situácie a získa praktické skúsenosti s vedením reštaurácie a ďalšie zručnosti užitočné pre život.

Správne triedenie našich obalov

V našich reštauráciách denno-denne triedime odpad po našich zákazníkoch, a to už viac ako 17 rokov.

Od roku 2003 sme vo všetkých slovenských reštauráciách zariadili triediace miestnosti, kde odpad, ktorý naši zákazníci odložia na tácky v reštauráciách do triediacich vozíkov, poctivo roztriedime a následne posielame na ďalšie spracovanie.

Naši zákazníci dobre vedia, že v našich reštauráciách sa o triedenie odpadu nemusia starať. Na každom triediacom vozíku, kam zákazníci odkladajú svoje tácky, ich o tom informujeme s nápisom „Roztriedime to za Vás“.

Veľkú časť nášho odpadu z obalov však za našich zákazníkov triediť bohužiaľ nedokážeme.

Akonáhle odnášajú svoje jedlo so sebou mimo reštauráciu, či už cez McDrive alebo McWalk, alebo si jedlo objednajú cez McDelivery, roztriedenie obalov a odpadu pochopiteľne nemôžeme kontrolovať.

Nám však nie je ľahostajné ako naši zákazníci s našimi obalmi zaobchádzajú a do akých zberných nádob a kontajnerov ich vo finále vkladajú.

Aby sme našim zákazníkom pomohli jednoducho a rýchlo určiť, ktorý obal patrí do ktorého kontajneru, pripravili sme pre nich jednoduchý návod ako správne triediť naše obaly.

Ako teda správne triediť obaly
z jedla McDonald’s doma?